Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Doporučení pro vzdálenou údržbu automatizačních systémů

V současné době uživatelé automatizačních systémů v procesním průmyslu stále více požadují a využívají jejich vzdálenou údržbu. Souvisí to zejména s používáním standardní informační techniky v automatizaci. Vzdálená údržba je nyní nabízena pro inteligentní snímače a akční členy, řídicí systémy včetně souvisejících inženýrských systémů, bezpečnostní systémy, provozní analyzátory, systémy řízení technických zařízení budov a pro další automatizační systémy ve všech oblastech techniky.
 
Výrobci nabízejí různé strategie a koncepce vzdálené údržby a uživatelé musí být schopni vyhodnotit jejich potenciální přínos i rizika. Proto vznikl pracovní list NAMUR NA 135. Popisuje základní podmínky spojené se systémy vzdálené údržby automatizačních systémů v procesním průmyslu z pohledu jejich uživatelů a požadavky, s nimiž se musí vypořádat poskytovatelé servisních služeb. Společně s tím se pracovní list NA 135 obrací i na výrobce automatizační techniky a systémové integrátory. Informuje je o základních podmínkách, které musí splňovat architektura jimi navrhovaných systémů vzdálené údržby.
 
Pracovní list NA 135 v německém a anglickém jazyce je dostupný na webové stránce www.namur.de.

(Bk)