Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Doporučení Namur pro bezdrátové přenosy dat v automatizaci

Sdružení Namur (www.namur.de) vydalo doporučení NE 124, v němž stanovuje požadavky, které by měla splňovat technika, standardy a ucelené systémy určené pro bezdrátové přenosy dat v automatizaci procesní výroby, aby plnily očekávané funkce a aby byla zajištěna návratnost investic do těchto komunikačních prostředků a systémů. Kromě toho jsou v doporučení shrnuta základní pravidla pro použití bezdrátových komunikačních systémů v praxi.
 
V centru pozornosti jsou požadavky na spolehlivost a dostupnost a také na deterministické chování, ale zájem se obrací i k dalším aspektům, např. k možnosti koexistence několika rádiových sítí v jednom výrobním provozu, zaměnitelnosti zařízení a možnosti úprav a rozšíření komunikačního systému.
 
Doporučení se snaží najít rovnováhu mezi dvěma tendencemi: na jedné straně by technický vývoj v této oblasti neměl být omezován zbytečnými restrikcemi, ale na druhé straně mají uživatelé zájem, aby jim bezdrátové komunikační systémy umožňovaly bezproblémovou komunikaci od nejnižší úrovně snímačů a akčních členů, přes řídicí systémy až po systémy k řízení údržby po celou dobu technického života výrobního zařízení, kde je tato technika použita.
(Bk)