Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Doporučení NAMUR NE 153 Automation Security 2020

Moderní automatizace stále častěji využívá otevřené komunikační sítě a standardní komponenty ze světa informační techniky. Obvyklý je také přístup do internetu. Automatizační systémy jsou proto vystaveny zvýšenému riziku a hrozbám ať už cílených útoků, nebo selhání, podobně jako běžné informační systémy. Stává se proto pravidlem, že v moderních automatizačních systémech jsou pro omezení uvedených rizik uplatňována podobná opatření jako v oblasti zabezpečení informací v kancelářských informačních a komunikačních systémech. To zvyšuje složitost automatizačních systémů, jejichž správa se stává stále obtížnějším úkolem. S cílem zvrátit tento trend přišlo sdružení NAMUR s doporučením NE 153 Automation Security 2020 – návrh, implementace a provoz průmyslových automatizačních systémů, které určuje a srovnává množství základních požadavků, jež musí současné a budoucí řídicí systémy s ohledem na zabezpečení informací splňovat.

 
Stručně vyjádřeno, doporučení volá po tom, aby nástroje pro zabezpečení informací byly integrální součástí všech budoucích automatizačních technických zařízení i systémů. Tak se může podařit snížit složitost automatizačních systémů a usnadnit jejich správu.
 
Doporučení také popisuje základní požadavky na nové oblasti výzkumu a vývoje. Očekává se, že nové koncepce, metody a postupy zabezpečení budou již od počátku navrhovány a testovány s ohledem na jejich uplatnění v průmyslové automatizaci a stanou se nedílnou součástí automatizační techniky. Některá z popisovaných opatření jsou již v současné době v průmyslové praxi využívána; jiná odrážejí očekávání vývoje a součástí automatizačních systémů se v budoucnu teprve stanou.
 
Stručně shrnuto: cílem doporučení NAMUR NE 153 je výrazně zvýšit zabezpečení informací v průmyslových automatizačních systémech.
(Bk)