Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Doporučení Namur NE 150 pro výměnu dat mezi systémy CAE a DCS

Cílem právě zveřejněného doporučení Namur NE 150 bylo vytvořit praktické, neproprietární, poloautomatické a obousměrné rozhraní pro výměnu dat mezi systémy CAE (Computer Aided Engineering, počítačem podporované konstrukční a inženýrské práce) a DCS (Distrubuted Control System, distribuovaný řídicí systém, popř. PCS – Process Control System, systém řízení technologických procesů). Z hlediska uživatelů automatizační techniky v procesním průmyslu jsou výhodami zejména zjednodušení interakce mezi inženýrskými nástroji a vytvoření konzistentní, systematické databáze dat.

 
Popis struktury vyměňovaných dat popsaný v NE 150 (datový kontejner Namur) je založen na původní myšlence konfiguračního listu a vychází z porovnání specifikačních listů významných výrobců popisujících rozhraní pro výměnu dat. Obsahem kontejneru Namur jsou data přenášená prostřednictvím rozhraní mezi systémy CAE a inženýrskými nástroji pro DCS. Požadavky, které mají být splněny datovým kontejnerem Namur a jsou popsány v jednotlivých kapitolách dokumentu NE 150, zahrnují zejména definici struktury dat, kvalitu dat a specifické vazby, jež jsou součástí rozhraní mezi CAE a DCS.
 
Dokument je dostupný na www.namur.de.
(Bk)