Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Doporučení NAMUR NE 133 Bezdrátové sítě snímačů: požadavky na konvergenci existujících standardů

Sdružení NAMUR (www.namur.de) společně se sdružením WIB (www.wib.nl) a zástupci ISA (www.isa.org), HART Communication Foundation (www.hartcomm.org) a výrobci snímačů používajících ke komunikaci WirelessHART a ISA SP100 vydalo doporučení NE 133 s názvem Bezdrátové sítě snímačů: požadavky na konvergenci existujících standardů.
 
Toto doporučení je reakcí na hrozící soupeření tří současných standardů pro bezdrátové komunikační sítě. Soupeření standardů určených pro stejné oblasti použití komplikuje širší rozšíření dané techniky, jak lze názorně doložit na příkladu provozních sběrnic, jejichž potenciál není ještě ani v současné době plně využit.
 
Účelem doporučení NE 133 je stanovit požadavky na standardy určené pro bezdrátové sítě snímačů. Termín „bezdrátová síť snímačů“ přitom zahrnuje nejen snímače, ale i akční členy, směrovače (routery), přístupové body, komunikační brány a další zařízení v síti, veškerou rádiovou techniku a charakteristiky sítě.
 
Technika a systémy od různých výrobců musí zajistit nezbytné funkce a ochránit vložené investice nyní i v budoucnu. V závěru dokumentu jsou specifikovány minimální požadavky na techniku a vybavení. Navíc jsou zde obsaženy instrukce a doporučení pro použití této techniky v provozní praxi.
 
Klíčové jsou požadavky, které musí být splněny s ohledem na spolehlivost a dostupnost. Kromě toho jsou zde popsány i další požadavky a omezení použití bezdrátové komunikační techniky (koexistence sítí, interoperabilita a vzájemná zaměnitelnost), které je třeba brát v úvahu po celou dobu životního cyklu použitých zařízení.
 
Toto doporučení má několik cílů. Za prvé, budoucí rozvoj nesmí být omezován nepřiměřenými požadavky standardů, a za druhé, požadavky uvedené v tomto doporučení musí umožnit provoz bezdrátových sítí provozních přístrojů s minimálními náklady v průběhu celého životního cyklu.
 
Doporučení NE 133 dokumentuje širokou shodu mezi uživateli a výrobci v otázce standardizace bezdrátových sítí snímačů.
NAMUR očekává, že jeho jasné stanovisko a požadavky formulované v doporučení umožní všem zúčastněným stranám konstruktivně spolupracovat na procesu standardizace s výhledem na dosažení jednotného standardu.

(Bk)