Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Doplněk FDT/OPC UA umožňuje přístup k informacím z jakéhokoliv zdroje s FDT/DTM odkudkoliv v podniku

Sdružení FDT Group oznámilo, že jím podporovaný standard FDT (Field Device Tool) nyní umožňuje integraci zařízení do prostředí Industrie 4.0: specifické informace o přístrojích obsažené v ovladačích DTM (Device Type Manager) jsou nyní dostupné prostřednictvím informačního modelu FDT/OPC UA.

FDT Goup a OPC Foundation spolupracují už od roku 2014, aby společně zajistily dostupnost kritických informací v průmyslových závodech. Standard FDT (Field Device Tool) využívají desítky milionů provozních přístrojů s ovladačem DTM instalovaných v provozech, zatímco standard OPC UA vytváří infrastrukturu k tomu, aby tyto informace byly dostupné tisícům aplikací a platforem.

Doplněk FDT/OPC UA pro informační modely, zamýšlený pro implementaci výrobci automatizačních systémů v aplikacích FDT/Frame, jež jsou součástí inženýrských systémů, systémů DCS, AMS a dalších aplikací a umožňují vizualizaci dat z DTM, představuje významný krok k tomu, aby uživatelé v oblasti strojní, procesní i hybridní výroby mohli realizovat koncepce IIoT (Industrial Internet of Things) a Industrie 4.0.

FDT/OPC UA předává specifické informace o přístrojích, jako jsou jejich síťová konfigurace, parametry, dokumentace přístroje (např. odkazy na definice profilů pro provozní sběrnice a další sémantické informace), jež jsou všechny obsažené v DTM, do modelu RAMI 4.0 (Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0). Obsahuje různé částečné modely přístrojových instancí, např. funkčních skupin, které mohou sdílet ta samá data. To umožňuje efektivní opakované použití dat a zamezuje jejich zbytečné duplikaci.

Doplněk FDT/OPC UA byl na trh uveden už na sklonku loňského roku, ale odborné veřejnosti byl poprvé důkladně představen na letošním veletrhu Hannover Messe. Na demonstrační ukázce bylo doloženo, jak mohou být data do různých částečných modelů podle Industrie 4.0, resp. RAMI 4.0, poskytována z nejnovějších ovladačů FDT/DTM.

Podle Glenna Schulze, výkonného ředitele FDT Group, bude spolupráce jeho asociace s OPC Foundation pokračovat s cílem vytvořit pokročilá řešení pro přístup k informacím kdekoliv v průmyslovém podniku.

Těžištěm aplikací využívajících FDT je správa životního cyklu zařízení. Doplněk FDT/OPC UA usnadňuje výměnu kritických informací v průmyslových řídicích systémech. Po implementaci tohoto doplňku mohou být řídicí aplikace využívající FDT/Frame konfigurovány jako servery OPC UA. Klient si může vyžádat zabezpečené spojení se serverem a přistupovat k informacím o topologii, k diagnostickým údajům a dalším datům.

Standardní integrace informací poskytovaných FDT/DTM do informačního modelu OPC UA je základem pro diagnostiku přístrojů, konfiguraci a správu zařízení na dálku i pro integraci s MES. Informační model doplňku FDT/OPC UA zlepšuje možnosti správy sítě a síťových zařízení, pomáhá optimalizovat provoz závodu tím, že zpřístupňuje data bez nutnosti programovat aplikace specifické pro použité protokoly, a poskytuje podporu pro velké množství provozních přístrojů.

Ačkoliv při vývoji doplňku FDT/OPC UA byl brán v úvahu zejména německý model RAMI 4.0 pro Industrie 4.0, jeho použití je výhodné i v současných automatizačních a řídicích systémech, které dosud nejsou s konceptem Industrie 4.0 a modelem RAMI 4.0 kompatibilní. I zde zajišťuje přístup k datům odkudkoliv v průmyslovém podniku a usnadňuje propojení od snímače do cloudu.

(Bk)