Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Domácnost vždy pod kontrolou

Kdekoliv v domě nebo i mimo dům je možné ovládat osvětlení a spotřebiče, kontrolovat jejich stav, otevřít garážová vrata, příjezdovou bránu, vytáhnout rolety, nastavit teploty a časy vytápění a chlazení pro jednotlivé místnosti, kontrolovat zabezpečení domu, sledovat spotřebu energií a mnoho dalších užitečných funkcí. Tohoto komfortu lze dosáhnout použitím chytré elektroinstalace Eaton xComfort.

V systému xComfort jsou ke koncovým prvkům instalovány akční členy, které se všemi senzory komunikují bezdrátově. Je-li třeba, akční členy na základě zjištěných kvalit signálu mohou informaci předat dál na větší vzdálenosti a přitom snadno obejdou (routing signálu) překážky, jako je kovový rozváděč či železobetonový blok. Proto je bezdrátová elektroinstalace nejen vhodná do novostaveb, ale stále častěji se používá v již postavených domech a bytech. I zde je instalace velmi jednoduchá a často se obejde bez stavebních úprav.

Využití xComfort najde i v komerčních a menších administrativních budovách při řízení osvětlení, zastínění budov s řízením podle času nebo podle venkovních vlivů (teplota, intenzita osvětlení, déšť, vítr) a dále při komfortní zónové regulaci vytápění a chlazení, v systému řízení energie (energy management) s kontrolou aktuální spotřeby elektrické energie, plynu a vody. V těchto úlohách se pro komunikaci mezi patry nebo vzdálenými objekty nainstalují komunikační rozhraní RF ECI-LAN, která umožní přenášet hlavní páteřní signál radiofrekvenčního systému po datovém ethernetovém kabelu.

Řídicí jednotka RF Smart Manager pro chytré telefony a tablety

Řídicí jednotka RF Smart Manager je jádrem každé chytré elektroinstalace. Je zaváděna při požadavku na ovládání bezdrátového systému z chytrých telefonů a rovněž umožňuje pohodlné řízení domu. Smart Manager se připojuje k internetu prostřednictvím modemu WiFi nebo směrovače LAN. Ke komunikaci je využíván protokol TCP/IP. Začlenění jednotky RF Smart­Manager do sítě je velmi snadné, neboť vy­užívá adresu DHCP IP. Server Eaton zajistí ověření přístupových práv.

RF Smart Manager zprostředkuje pomocí internetu dálkové propojení domácnosti s chytrým telefonem. Zajistí kromě ovládání osvětlení, rolet a spotřebičů především zónové řízení vytápění a chlazení, vyhodnocení spotřeby energií, logické řízení domácnosti s časovými a jinými komfortními funkcemi, které jsou také obsaženy v zobrazovací a řídicí jednotce Room Manager. RF Smart Manager je vybaven e-mailovou komunikací, software umožňuje integraci IP kamer a uživatelům dovoluje parametrizovat scény, nastavovat časy, teploty apod.

Ovládání je možné přímo v domě i mimo dům. Pokud je uživatel v dosahu routeru WiFi, může se k jednotce RF Smart Manager připojit přímo ze svého chytrého telefonu nebo tabletu. V tomto případě chytrý telefon nahradí běžný radiofrekvenční dálkový ovladač. Pro dálkové ovládání z místa mimo dům je nezbytné připojení k internetu.

RF Smart Manager bezdrátově komunikuje až s 99 radiofrekvenčními prvky v přímém dosahu nebo i pomocí směrování (routing). Jestliže je instalace rozsáhlejší, je doporučeno použít vždy komunikační rozhraní ECI-LAN s připojením na ethernetovou linku. V tomto případě každé rozhraní ECI-LAN rozšíří komunikaci jednotky RF Smart Manager o dalších 255 radiofrekvenčních zařízení. Maximálně lze instalovat 255 rozhraní ECI-LAN.

Zákaznický software pro řízení domu včetně regulace vytápění a chlazení běží v jednotce RF Smart Manager. Montážní firmy ocení možnost dálkově konfigurovat software prostřednictvím webového prohlížeče. Vypadne-li internetové připojení, řízení objektu není nijak zvlášť ohroženo. Přeruší se pouze dálkové ovládání, plně funkční zůstává regulace vytápění a ostatní řídicí funkce.

Program Eaton xComfort pro chytré telefony a tablety

Pro ovládání domácnosti je nutné do všech chytrých telefonů a tabletů instalovat aplikační program Eaton xComfort, který s využitím internetu zprostředkuje komunikaci s jednotkou RF Smart Mana­ger. Přístup je zabezpečen heslem a uživatelským jménem. Pro zařízení s operačními systémy iOS Apple a Android bude program již v květnu zdarma ke stažení z webové stránky pro mobilní aplikace. Program poskytuje všechny potřebné funkce pro ovládání osvětlení, rolet a spotřebičů, nastavení teplot a časů pro vytápění včetně vzdáleného dohledu nad domem. Ještě před pořízením radiofrekvenční instalace si může uživatel vyzkoušet tento program v demonstrační verzi a seznámit se s jeho možnostmi.

K jednotce RF Smart Manager se lze dálkově připojit i z chytrých telefonů s jiným operačním systémem. V tomto případě se program Eaton xComfort do telefonu neinstaluje, ale spustí se v internetovém prohlížeči, kterým je vybaven každý chytrý telefon nebo PC. Stejné řešení se použije i pro počítače s operačním systémem Windows, které umožní plnohodnotné ovládání funkcí včetně sledování a vizualizace stavů a hodnot. Prodej jednotky RF Smart Manager bude zahájen v květnu 2013. Více informací je uvedeno na www.xcomfort.cz.

 Ing. Jaromír Pávek, Eaton Elektrotechnika s. r. o.

Obr. 1. Dům vybavený elektroinstalací Eaton xComfort lze ovládat z chytrého telefonu nebo z tabletu

Obr. 2. Program Eaton xComfort, instalovaný v chytrém telefonu, zprostředkuje prostřednictvím internetu komunikaci s jednotkou RF Smart Manager

Obr. 3. Příklady obrazovek programu Eaton xComfort