Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Domácí inteligentní datové sítě podporují hospodářský růst

Projekt Smart Home je v Německu na nejlepší cestě stát se hnací silou rozvoje průmyslu, obchodu, řemesel a bytové výstavby. Zájem občanů a trh již existují.
 
Podle reprezentativního šetření uskutečněného mezi spotřebiteli vědeckotechnickou společností VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) si již nyní každý asi pátý občan Německa umí ve své domácnosti představit inteligentní datovou síť. Podobně optimisticky vyznívají výsledky průzkumu provedeného on-line společností WIK-Consult mezi německými uživateli internetu (staršími osmnácti let), z nichž téměř polovina má aktuálně velký až velmi velký zájem o datovou síť ve své domácnosti a je připravena si ji do pěti let pořídit (obr. 1). Další více než třetina respondentů má o domácí datovou síť zájem a chce si ji pořídit, avšak ve výhledu delším než pět let.
 
Možnost sledovat a ovládat elektrické přístroje a zařízení v domě či bytě prostřednictvím displeje a PC, popř. na dálku pomocí inteligentního mobilu, je velmi atraktivní zejména pro lidi ve věku do 34 let. Domácí inteligentní datová síť toho může ovšem nabídnout mnohem více, zejména lepší využití energie, větší pohodlí, rozmanitější multimediální nabídku a větší bezpečnost, ale i nové možnosti v oblasti péče o zdraví a zdravotní prevence i podpory samostatně bydlících seniorů. Trh s prostředky pro projekt Smart Home navíc skrývá pozoruhodné podnikatelské příležitosti. Obrat na tomto trhu, v současnosti celosvětově odhadovaný na asi 10 miliard amerických dolarů za rok, podle odborníků v nejbližších letech výrazně poroste. Tím se otevírají slibné vyhlídky i pro německou ekonomiku a trh práce.
 
Na základě předního postavení Německa v technických oborech, jako jsou E-Energy/Smart Grids, Smart Metering a vestavné systémy, a jeho vedoucí úlohy v mezinárodní normalizační činnosti by se mohly inteligentní domácí datové sítě stát pro německý průmysl významným exportním artiklem. Vedle existence otevřených standardů pro volně rozšířitelné a kompatibilní komponenty a systémy jsou zde důležitými předpoklady také nabídka prostředků pro kvalitní a objektivní ověřování a hodnocení komponent i systémů a dostatek kvalifikovaných odborníků a řemeslníků. Vedle příslušné infrastruktury je důležité, aby přístroje a systémy v domácích datových sítích byly snadno a intuitivně ovladatelné. Kdekoliv budou použity, musí samočinně spolupracovat podle principu plug-and-play, aby uživatelé vycítili, že jejich investice je bezpečná, odolávající módním zvratům. Podrobně o tom hovořili odborníci na zákaznickém fóru Vernetzt Wohnen + Leben, které na podporu inovací a rychlejší zavádění inteligentních domácích datových sítí uspořádal v Lipsku koncem roku 2010 ústav VDE pro zkoušení a certifikaci (VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH) společně s odborným svazem německých řemeslníků ZVEH (Zentralverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke) a odborným svazem elektroprůmyslu ZVEI.
 

Technika žene, trh táhne – datové sítě pro domácnost se rozjíždějí

 
Z technického hlediska by bylo možné začít se zaváděním inteligentních domácích datových sítí již nyní naplno. Hlavní technické problémy byly v posledních několika letech úspěšně vyřešeny a inteligentní přístroje a systémy jsou běžně komerčně dostupné. Zejména v poslední době podporuje zavádění inteligentních domácích datových sítí několik inovačních novinek a organizačně právních opatření. Například zákonodárci uzákoněním povinné instalace elektronických inteligentních elektroměrů (Smart Meter) ve všech novostavbách od 1. 1. 2010 vytvořili technické předpoklady pro lepší využití a úspory elektrické energie a posílili motivaci odběratelů k tzv. inteligentnímu hospodaření v této oblasti. Poslední technické pokroky v odvětví spotřební elektroniky, informační techniky a domácích elektrospotřebičů umožňují podle aktuálního výpočtu VDE u vybraných výrobků oproti dřívějšku ušetřit až 40 % energie. Zejména použití mikroelektroniky ve vestavných systémech slibuje, že v budoucnu budou nové přístroje ještě mnohem úspornější. Spotřebitelé mimoto očekávají inteligentní a komfortní propojení zábavní elektroniky s informační a komunikační technikou (obr. 2). Neméně důležité také je, že při rychlém stárnutí populace v Německu má stále větší význam technika podporující samostatný, plnohodnotný život seniorů ve stáří mezi vlastními čtyřmi stěnami. Program Ambient Assisted Living, podporovaný spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) i vědeckotechnickou společností VDE, zde obrací pozornost na speciální a z hlediska demografického vývoje v Německu mimořádně důležité využití inteligentní automatizace budov a domácností.
 
Obor inteligentních domácích datových sítí tak nabízí mnoho příležitostí spotřebitelům, výrobcům, elektrořemeslníkům, developerům nemovitostí a poskytovatelům služeb, ale i možností z hlediska celkových úspor energie a rozvoje špičkové techniky zejména v oboru mikroelektroniky a energetiky. „A to, co dobře funguje v Německu, se může stát exportním produktem se značkou ‚Made in Germany‘ na světovém trhu,“ říká Klaus Mittelbach, vedoucí obchodního útvaru svazu ZVEI.
 

Překážkový běh na cestě k tržní zralosti

 
K úspěšnému přijetí programu Smart Home je ovšem třeba překonat ještě několik překážek. V uvedeném průzkumu VDE mezi spotřebiteli např. asi polovina respondentů starších 55 let vyjádřila obavy, že ztratí kontrolu nad novými technickými prostředky a 37 % respondentů má strach z nedostatečné ochrany osobních údajů. Přes rostoucí zájem veřejnosti je třeba v těchto bodech zintenzivnit a prohloubit informační kampaň a rozptýlit obavy části občanů.
 
Další problémy na cestě k přijetí programu Smart Home existují v oboru normalizace. Základním předpokladem k zajištění inteoperability a bezpečné činnosti různorodých komponent a přístrojů jsou kvalitní normy a standardy i nové koncepce zkoušení a velká přísnost při prokazování shody přístrojů a systémů s předpisy. Tuto oblast aktivně podporuje ústav VDE pro zkoušení a certifikaci poskytováním odborných služeb v oboru zkoušení a certifikace, přičemž se zaměřuje hlavně na „chytrou“ techniku. Jako státem uznaná zkušebna pro novou generaci inteligentních elektroměrů a schvalovací místo podle zákona o výrobcích spojených se sledováním spotřeby energie EBPG (Energiebetriebene-Produkte-Gesetz) stanovuje ústav VDE technické požadavky na zkušební zařízení a metodiku certifikačních zkoušek v daném oboru.
 
V běžném životě budou zapotřebí také pracovníci, kteří spotřebitelům odborně poradí při výběru inteligentních domácích datových sítí, inteligentních elektroměrů, spotřební elektroniky a ohledně nabídky z programů Smart Home či Ambient Assisted Living, a příslušné přístroje a systémy kvalifikovaně nainstalují. Aby mohli posoudit, který ze systémů dostupných na trhu je pro jednotlivého uživatele nejvýhodnější, musí mít tito pracovníci vysokou odbornou kvalifikaci. Kvalitní školení a další odborné vzdělávání pro řemeslníky, dělníky, mistry a podniky je proto také důležitým předpokladem úspěchu při uvádění domácích datových sítí na trh.
 

Tajemství úspěchu: týmová hra místo sólového přístupu

 
Domácí datové sítě fungují dobře jenom tehdy, když spolu efektivně spolupracují všechny komponenty systému. A týmová spolupráce – to znamená otevřené standardy, kooperace a partnerství – bude také rozhodovat o tom, jaký úspěch budou domácí inteligentní datové sítě mít u spotřebitelů. Zástupci odborných svazů VDE, ZVEH a ZVEI, které spojuje know-how v oblasti standardů kvality, normalizace a hodnocení produktů umožňujících kvalitně a levně propojit budovy a domácností datovými sítěmi, jsou přesvědčeni, že budoucí komfort bydlení spočívá v inteligentních datových sítích a „chytrých“ domech a domácnostech.
[Heimvernetzung auf dem Weg zum Wirtschaftsmotor. Pressemitteilung VDE, listopad 2010.]
Ing. Karel Kabeš
 
 
Obr. 1. Zájem uživatelů internetu v Německu o domácí inteligentní datovou síť (zdroj: WIK-Consult)

Obr. 2. Od datových sítí pro domácnoast se očekávají široké možnosti propojení zábavní elektroniky s informační a  omunikační technikou, snadné ovládání a také dlouhodobá bezpečnost investice (dLAN® – direct Local Area Network; zdroj: www.devolo.de)