Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Dokumentační kalibrátory

Automa 3/2001

Dokumentační kalibrátory

Obr. 1.

Americká společnost Fluke, přední výrobce měřicích přístrojů a kalibrátorů, uvedla na podzim 2000 na trh novinku z oblasti průmyslových přístrojů – ruční kalibrátor procesů s možností dokumentace (document procces calibrator) Fluke 744. Přístroj je, stejně jako jeho předchůdci 741 a 743, vybaven možností generovat i měřit všechny veličiny potřebné při nastavování a kalibraci průmyslových procesů. S přesností 0,01 % generuje a měří napětí, proud, odpor, kmitočet, tlak a všechny typy signálů termoelektrických článků a odporových teploměrů. Je vybaven možností připravit si vlastní průběh převodní charakteristiky čidla, uložit jej do paměti a v budoucnu používat. Všechna vykonávaná měření přístroj dokumentuje v paměti a údaje o nich tiskne do protokolu. Ve spolupráci s dodávaným programem lze naměřené veličiny archivovat, ale naproti tomu je možné do paměti také připravit měřicí postupy pro urychlení práce, a to vše striktně podle postupů vyžadovaných ISO 9000. Odtud plyne název dokumentační kalibrátor.

Hlavním rozdílem proti předchozím modelům však je podpora protokolu HART ve verzích většiny výrobců regulační techniky. Ten je schopen realizovat všechny měřicí a kalibrační funkce v tvrdém průmyslovém prostředí při teplotách okolí již od –10 °C, proto je zapouzdřen do odolné skříně, chránící jej proti úderu, pádu a poškození.

Kontakt: www.blue-panther.cz
veletrh Amper: stánek H 62