Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dodán více než milion průtokoměrů

Společnost Endress+Hauser se během právě uplynulých 31 let stala největším výrobcem elektromagnetických indukčních průtokoměrů na světě. V květnu 2008 byl dodán již miliontý kus. Společnost na oslavu této události podpořila částkou 50 000 švýcarských franků vodohospodářský projekt realizovaný v Mozambiku švýcarskou rozvojovou organizací Helvetas.
 
Základ neustále pokračujícího úspěšného příběhu byl položen již v roce 1977, kdy společnost Endress+Hauser koupila švýcarskou firmu firmy Flowtec, se sídlem v Bernu. Firma byla přemístěna do Reinachu v kantonu Basel-Landschaft a od té doby nese název Flowtec AG. Z firmy s pouhými třemi zaměstnanci, která svou činnost započala v budově bývalých kasáren (obr. 1), je nyní společnost Endress+Hauser Flowtec AG – centrum skupiny Endress+Hauser pro obor měření průtoku v průmyslu, zaměstnávající více než 1 100 pracovníků po celém světě. Asi 750 jich pracuje v hlavním sídle společnosti v Reinachu ve Švýcarsku ve výzkumu a vývoji, ve výrobě a v administrativě. Pobočná pracoviště a závody s dalšími celkem asi 440 zaměstnanci se nacházejí Cernay (Francie), Greenwoodu (Indiana, USA), Aurangabadu (Indie) a v Suzhou (Čína).
 
Nezávislý rodinný podnik si dokázal získat důvěru svých zákazníků a neustále zvyšuje své tržby díky svým novátorským výrobkům, značným výdajům na výzkum a vývoj a také službami zaměřenými na budoucnost. Výsledkem je 500 000 indukčních průtokoměrů prodaných jen za posledních sedm let. K tomuto úspěchu významně přispěl nový výrobní závod v Cernay (Francie), vybudovaný v roce 1991. V něm nyní společnost vyrábí většinu svých indukčních průtokoměrů (obr. 2). Továrna, která byla několikrát rozšiřována, má nyní podlahovou plochu 16 500 m2největším závodem na výrobu indukčních průtokoměrů na světě.. V současné době je tudíž
 

Všestranné použití

V současném průmyslu se elektromagnetické indukční průtokoměry používají zejména ve vodohospodářství, v průmyslových odvětvích se spojitými technologickými procesy, při výrobě léčiv a v potravinářství. Díky své robustní konstrukci obstojí i v těch nejnepříznivějších provozních podmínkách – často se s nimi lze setkat dokonce i v dolech.
 
Typickými měřicími úlohami, v nichž se s výhodou uplatňují, jsou měření, sledování a záznam nepřetržitých průtoků kapalin a dávkování a stáčení kapalin do nádob, včetně měření proteklého množství v obchodním styku. Indukčními průtokoměry lze měřit průtok čisté vody i mnoha nejrůznějších vodných roztoků a suspenzí, např. odpadních vod, splašků, kaší, past, kyselin, alkálií, šťáv, ovocných protlaků apod.
 

Endress+Hauser podporuje vodárenský projekt v Mozambiku

Jednou z hlavních oblastí použití indukčních průtokoměrů je vodohospodářství. Protože množství čisté vody v přírodě je omezené, je třeba s ní zacházet s čím dál tím větší péčí. V současné době je na světě stále ještě více než miliarda lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě. Švýcarská rozvojová organizace Helvetas tudíž označuje spravedlivé rozdělení neustále se ztenčujících zásob vody bez ohrožení ekologické rovnováhy Země za jeden z největších problémů 21. století. Při příležitosti dodávky miliontého indukčního průtokoměru a jako výraz solidarity se zeměmi, v nichž pitná voda rozhodně není běžnou samozřejmostí, společnost Endress+Hauser Flowtec AG podpořila projekt organizace Helvetas nazvaný Voda a kanalizace v zemědělské provincii Cabo Delgado v Mozambiku finanční částkou 50 000 švýcarských franků.
 
Provincie Cabo Delgado se nachází na severu Mozambiku, asi 2 000 kilometrů od hlavního města Maputo. Dodávka vody je v provincii na mnoha místech nedostačující. Ve venkovských oblastech má přístup k pitné vodě jen necelá polovina populace.
 
Prvotním cílem podporovaného projektu je zajistit potřebné zdroje pitné vody a dlouhodobý rozvoj a údržbu vodovodní a kanalizační sítě ve venkovském regionu s asi 300 000 obyvatel. Uvedené aktivity navazují na zkušenosti, které organizace Helvetas získala během nyní již 25 let svého aktivního působení v Mozambiku. Ve spolupráci s vesničany a místními úřady jsou obnovovány zavalené studně, odbahňovány vrty a nahrazovány vadné pumpy a čerpadla (obr. 3). K zajištění dostatku vody ve skutečně dlouhodobém výhledu jsou do všech etap projektu od samého jeho začátku zapojováni především místní lidé.
 
Organizace Helvetas byla založena v roce 1955 jako první soukromá organizace pro rozvojovou spolupráci ve Švýcarsku. Toto politicky i co do náboženského vyznání nezávislé sdružení je v současné době podporováno svými více než 43 000 členy, 40 000 sponzory a patnácti regionálními skupinami pracujícími na bázi dobrovolné účasti.
(Endress+Hauser)
 
Obr. 1. Začátky společnosti Endress+Hauser Flowtec AG v bývalých kasárnách v Reinachu
Obr. 2. Miliontý vyrobený indukční průtokoměr vystavený ve výrobním závodě společnosti Endress+Hauser Flowtec AG v Cernay ve Francii
Obr. 3. Vesničané v Mozambiku pumpují vodu z nově vybudovaného vodovodního řadu (foto: Sandra Künzle)