Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Doc. Pavel Nahodil šedesátiletý

číslo 2/2006

Doc. Pavel Nahodil šedesátiletý

Doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc., oslavil 30. ledna 2006 významné životní jubileum.

Po úspěšném ukončení studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v roce 1970 nastoupil na základě nabídky prof. Zdeňka Kotka jako asistent na katedru řídicí techniky této fakulty. V roce 1986 zde byl jmenován docentem a na elektrotechnické fakultě pracuje dodnes – nyní na katedře kybernetiky.

Od svého příchodu na fakultu se Pavel Nahodil věnoval aplikacím výpočetní techniky a kybernetiky především v medicíně. Jeho odborné práce se zabývaly kybernetickými metodami v lékařské diagnostice. V tomto směru zadal a vedl mnoho diplomových prací a později i prací disertačních, kandidátských či doktorských. Nejúspěšnějším projektem byla strojová diagnostika neběžných, fatálních či řídce se vyskytujících onemocnění novorozenců v podolské porodnici. Na katedře lékařské informatiky a biomatematiky Lékařské vysoké školy v Hannoveru se těmto otázkám věnoval po celý rok 1975 jako stipendista Německé akademické výměnné služby (DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Získané zkušenosti a znalosti uplatnil v roce 1977 při vytvoření nového předmětu automatizované systémy v biologii a lékařství a později lékařská informatika, který přednáší dodnes. Svoji disertační práci Teorie metod shlukové analýzy a jejich aplikace v medicíně obhájil v roce 1979. V bývalém Institutu hygieny a epidemiologie (dnes Státní zdravotní ústav), kde pracoval několik let na částečný úvazek, byly tyto programové soubory využity ve stovkách aplikací.

Od roku 1989 byl docent Nahodil na několika dlouhodobějších přednáškových pobytech ve Velké Británii. Jeho další výzkum ovlivnily především čtyři měsíce strávené na katedře umělé inteligence Univerzity v Edinburghu. Zde se podílel na projektech propojujících etologii – vědu o chování živých tvorů – s chováním inteligentních robotů. V té době již přednášel předmět řídicí systémy robotů – tehdy šlo převážně o průmyslové roboty. Po návratu založil výzkumnou skupinu „mobotiků“, navrhující a realizující pohyblivé, mobilní roboty, jejichž řízení vycházelo z etologických principů chování živých tvorů – behavior based robotics. Od roku 1992 doposud vedl jen v tomto oboru množství doktorandů a téměř čtyřicet diplomových prací.

Publikoval také mnoho článků a příspěvků na domácích i mezinárodních konferencích. Docent Nahodil je mj. také dlouholetým činorodým členem redakčního kruhu časopisu Automa. Při těchto aktivitách se řídí svým mottem: „Život je příliš krátký na to, aby se věci dělaly jen napůl.„

Do dalších let proto panu docentovi přejeme především pevné zdraví, vše nejlepší a mnoho pracovní i životní pohody.

doc. Ing. Vladimír Eck CSc., FEL ČVUT

K přání se připojuje i redakce časopisu Automa.