Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Dobrý start pro nový řídicí systém ABB

číslo 12/2004

Dobrý start pro nový řídicí systém ABB

Společnost ABB nedávno oznámila, že nový řídicí systém Industrial IT Extended Automation System 800xA již našel svého prvního kupce. Stala se jím společnost OM Group Inc., vedoucí světový výrobce a zpracovatel kobaltu a pátý světový výrobce niklu. Zakoupila jej pro svůj závod v Manchesteru (Velká Británie).

OM Group Inc. vyrábí metalorganické sloučeniny, které se používají např. při výrobě barev, inkoustů do tiskáren, pneumatik nebo v petrochemii. Úkolem systému 800xA, po jeho instalaci a uvedení do provozu koncem tohoto roku, bude zabezpečovat správu výrobních dávek celého sortimentu speciálních sloučen obsahujících kobalt. Systém bude řídit reaktory hlavní výrobní linky závodu a starat se o návaznost jednotlivých etap výroby.

System 800xA s 880 vstupními a výstupními signály nahradí systém Kent P4000 starý dvacet let. Klíčovým prvkem řízení výrobních dávek je redundantní systém správy dávek, zahrnující úplnou správu receptur a sady softwaru pro dávkové a kontinuální řízení výroby, vše plně integrované v systému prostřednictvím grafických výrobních schémat a hlášení o výrobě dávek. Unikátní vlastnosti systému pomáhají výrobcům pružně a rychle reagovat na požadavky ohledně změny objemu nebo charakteru výroby a omezovat celkové náklady po dobu technického života výrobního zařízení a redukovat výrobní prostoje.

K zajištění personalizovaných výrobních schémat a výrobní dokumentace pro všechny uživatele systému využívá systém 800xA metodu Aspect Objects, součást platformy Industrial IT. Aplikace u firmu OMG se skládá ze dvou operátorských stanic a jedné inženýrské stanice. Dále obsahuje tři systémy AC800M a I/O jednotku S800.

Přímá dostupnost veškeré dokumentace je jednou z rozhodujících předností řešení od ABB. Například manažer kvality si může kdykoliv přímo na svém počítači do tabulek dosadit uložená data o průběhu výroby každé výrobní dávky.

Funkce vzdáleného terminálu umožňuje obsluze výrobního zařízení kdekoliv v rámci podnikové sítě jednoduše vyvoláním příslušného výrobního schématu zjistit potřebná provozní data. Stejně jednoduché je zavádět data zpět do systému.

Velký počet nástrojů pro vytváření sestav a získávání informací z technologických dat usnadňuje tvorbu hlášení o průběhu výroby a o množství vyrobených produktů a analýzu těchto informací, přičemž cílem je optimalizovat průběh výroby.

(ed)

Inzerce zpět