Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Dobré řízení předpokládá mít „to“ pod dohledem

Optimální způsob vyřešení zadání je většinou klíčem k dalším projektům a pokračování v oboustranně prospěšné spolupráci. Stroje, výrobní linky či jiná výrobní zařízení mají jedno společné – jsou řízeny programovatelnými automaty (PLC). Protože výpočetní výkon jejich procesorových jednotek i spektrum rozšiřujících modulů stále rostou, v hardwaru na limity většinou nelze narazit – vždy bude z čeho vybírat. Rozhodujícím faktorem se stává vývojové prostředí.

 

Vývojové prostředí FP Win Pro

Každý program je tak dobrý, jak dobře se s ním uživateli pracuje, a u vývojového prostředí to platí dvojnásob. Má-li možnost volby, každý programátor jistě dá přednost přehledně rozloženým oknům obrazovky a interaktivní nápovědě. Vývojové prostředí FP Win Pro přichází s dvaatřicetibitovými programovatelnými automaty v pořadí se sedmou, podle uživatelů vcelku povedenou verzí.
 
Panasonic byl iniciátorem vzniku a následně zakládajícím členem asociace PLCopen, která určuje pevná pravidla pro principy programování PLC. Vývojové prostředí FP Win Pro je právě z tohoto důvodu plně kompatibilní se všemi mezinárodními standardy normy IEC 61131-3 i s doporučeními PLCopen. Prostředí FP Win Pro je vyvíjeno po dobu mnoha let a vždy šlo ruku v ruce s vývojem hardwaru. S modernizací jednotlivých typů PLC bylo postupně vyvíjeno programové prostředí, avšak s neustálým důrazem na zpětnou kompatibilitu. Nikdy se nestalo a ani nestane, že by pro nový hardware bylo nutné pořídit nové, finančně náročné vývojové prostředí. Nové typy PLC jsou do systému postupně doplňovány buď v nových verzích, nebo prostřednictvím upgradu, a zpětná kompatibilita se staršími typy je vždy zachována. Výhodou tohoto řešení je jednotný způsob práce a využití identického softwarového nástroje pro všechny řady PLC.
 
Panasonic nabízí unikátní koncept předem připravených a uživatelsky definovaných funkcí a funkčních bloků. Standardně jsou v prostředí FP Win Pro řazeny abecedně, ale pro rychlé vyhledání je lze filtrovat podle mnoha kritérií. Programátor může vytvořit vlastní funkční bloky nebo využít široké spektrum předem připravených bloků pro běžné či speciální úlohy. Každá knihovna obsahuje interaktivní nápovědu včetně příkladů použití.
 

Všech pět programovacích jazyků

Programovatelné automaty Panasonic lze programovat všemi pěti jazyky podle normy IEC 61131-3: pomocí kontaktních schémat (LD – Ladder Diagram), funkčních bloků (FBD – Function Block Diagram), seznamu příkazů (IL – Instruction List), strukturovaného textu (ST – Structured Text) a diagramu pro sekvenční programování (SFC – Sequential Function Chart). Vývojové prostředí FP Win Pro nabízí možnost využít výhody jednotlivých programovacích jazyků a v rámci jednoho projektu je optimálně kombinovat – je-li to třeba, i všechny najednou.
 
FP Win Pro disponuje nástroji pro krokování, diagnostiku a sledování hodnot proměnných jak v numerických hodnotách, tak v podobě grafu časových průběhů (trendů). Při zpracovávání rozsáhlejších projektů uživatelé ocení možnost vkládat do programu prvky určenými klávesovými zkratkami. V programu je možné proměnné deklarovat s použitím diakritiky a vpisovat rozsáhlé komentáře v libovolném jazyce s podporou azbuky či asijských znaků. Tyto komentáře zůstávají součástí zkompilovaného kódu v PLC, a tak lze nahrát do sítě (upload) program z PLC a po dekompilaci mít k dispozici nejen program, ale i zmíněné komentáře.
 

Další softwarové nástroje

Panasonic nabízí kompletní sortiment výrobků pro automatizaci a s tím souvisí i šíře nabídky dodávaných softwarových nástrojů. Pro každou část nabídky hardwaru je k dispozici příslušný software pro programování a nastavování parametrů. Kromě programového prostředí FP Win Pro pro PLC představme některé další důležité nástroje:
  • GT Win – vývojové prostředí pro tvorbu obrazovek dotykových operátorských panelů řady GT,
  • FP Data Analyzer – program zaznamenává data z PLC a umí je i zpětně, v off-line módu, přehledně zobrazovat a vyhodnocovat – pomáhá tak při odlaďování programů pro PLC,
  • FP Web Designer – nabízí bohaté možnosti vizualizace aktuálních hodnot a časových průběhů proměnných (trendů) z PLC prostřednictvím internetu kdekoliv na světě (hodnoty proměnných jsou vstupy pro generování kódu html a při jejich zobrazení jim uživatel může přiřadit barvu a grafickou podobu),
  • PC Way – přímé propojení excelové tabulky a aktuálních hodnot proměnných v PLC s možností nastavovat obnovování v pevné časové periodě či na základě událostí v PC nebo PLC,
  • Control Configurator MS – zasílá zprávy o událostech (event) a výstražná hlášení (alarmy) generované na základě hodnot proměnných v PLC (lze nastavit až šestnáct různých zpráv, které je možné posílat na čtyři telefonní čísla).

Programovatelné automaty s 32bitovým procesorem

Z oblasti hardwaru pro PLC od firmy Panasonic je dobré zmínit novou řadu FP7 (obr. 1), nyní ve 32bitovém provedení, která přináší úplně nové možnosti použití. Základní jednotka je vybavena rozhraním pro Ethernet a široká paleta rozšiřujících modulů vyhoví téměř všem požadavkům. Rychlostí zpracování 11 ns na programový krok patří tato PLC k nejrychlejším na světě. Programová paměť má 220 tisíc kroků. Operační paměť disponuje 500 tisíci slovy s možností rozšiřovat kapacitu až na. 32 GB. Programovacím prostředím pro PLC této řady i všechna ostatní PLC Panasonic je FP Win Pro. Při přechodu na nový hardware se tedy styl práce nemění a všechny již hotové projekty lze bez omezení nadále používat. Na výborné úrovni jsou i komunikační schopnosti nových PLC, a tak je zaručena optimální spolupráce s dalšími produkty Panasonic, jako jsou např. moduly pro řízení pohybu v několika nezávislých osách, servopohony s řídicím systémem RTEX, software pro správu dodávek a spotřeby energie, dotykové panely s úhlopříčkou do 15", řídicí jednotky ionizérů, laserové popisovače a mnoho dalšího.
 
Programovatelné automaty Panasonic řídí tiskařské stroje, výrobní linky nebo chod technických zařízení inteligentních domů. Lze je najít i v dalších oborech a úlohách po celém světě. Každou desetinu sekundy, minutu, hodinu či každý týden plní své úkoly a zpracovávají algoritmy, které jim na prvopočátku zadali lidé prostřednictvím zvoleného programového prostředí, např. právě FP Win Pro.

Obr. 1. Programovatelný automat nové řady FP7