Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Dobré hodnocení ABB z hlediska udržitelnosti podnikání

Společnost ABB byla podle indexu udržitelnosti podnikání Dow Jones (DJSI – Dow Jones Sustainability Index) již šestý rok za sebou vyhodnocena jako jedna z nejlepších na světě. Index udržitelnosti Dow Jones vychází ze souborného hodnocení, které provádí agentura RobecoSAM. Více než 3 000 veřejně obchodovaných společností z 59 odvětví je vyzváno, aby podaly zprávu o svých výsledcích v oblasti udržitelnosti. Do tohoto široce založeného hodnocení vstupují i aspekty, jako jsou strategie společnosti, postupy a výsledky v oblasti správy a řízení korporací, etika podnikání, inovace, vztahy se zákazníky, pravidla pro dodavatele, korporátní občanství, praktiky v pracovních vztazích, bezpečnost a zdraví při práci a životní prostředí.

 
Do hodnocení jsou zahrnuty společnosti ze všech odvětví, které vynikají nad srovnatelnými podniky v kritériích udržitelnosti podnikání. Společnost ABB figuruje jak ve světovém, tak v evropském indexu udržitelnosti Dow Jones, a to v odvětví strojírenství a elektrotechnika. Do této kategorie patří také společnosti jako Alstom SA, Atlas Copco AB, Samsung Heavy Industries Co. Ltd. a lídr v odvětví, CNH Industrial NV.
 
„Index udržitelnosti Dow Jones je indikátor, který pro zákazníky, investory a další zainteresované strany charakterizuje míru udržitelnosti společností. Dobrý přístup k udržitelnosti je nedílnou součástí podnikání. Není to něco, co je „dobré mít“, ale ocenění naší činnosti, které zákazníci, věřitelé, investoři i společnost obecně očekávají,“ uvedl Adam Roscoe, ředitel oddělení Sustainability Affairs ABB Group. „Třebaže metodologie hodnocení je někdy nejasná a subjektivní, pravděpodobně jde o nejlepší index udržitelnosti v globálním měřítku.“

(ev)