Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Doba si žádá jednoduchou detekci: indukční snímače Telemecanique Sensors

Detekce (z latinského detegó, odkrývám, odhaluji) je podstatnou součástí automatizace. V závislosti na tom, co se má detekovat, může mít velmi rozdílné podoby. Tradiční značka Telemecanique Sensors nabízí ucelenou řadou komponent pro detekci, která podstatně zjednodušuje výběr vhodného typu snímače, snižuje náklady na skladování náhradních dílů a usnadňuje montáž, nastavení i údržbu snímačů.

Ve všech technologických procesech je vždy třeba mít aktuální informace o přítomnosti či nepřítomnosti objektu, osoby nebo určitého prvku stroje. Proto mají všechny způsoby detekce, ať ze skupiny elektromechanických, nebo elektronických spínačů, se všemi svými výhodami a nevýhodami, své oblasti uplatnění. Značka Telemecanique Sensors dlouhodobě reaguje na všechny okolnosti, a tím usnadňuje uživatelům život. U každého typu snímače omezuje jeho nevýhody a zvyšuje – vhodnou podporou jeho silných stránek – jeho užitné vlastnosti. 

Snímače, které se naučí pracovat ve svém prostředí

Tradiční indukční snímače mají ze své podstaty několik nevýhod. Kromě relativně velkých rozměrů mají především problém s citlivostí na kovové materiály v okolí. Znamená to, že pouze některé snímače mohou být zapustitelné (vestavné) do kovů (tj. jsou stíněné), chování ostatních je však v případě částečného zapuštění přinejmenším neurčité. Nastavování a upevňování těchto snímačů bývá navíc většinou zdlouhavé.

Naproti tomu indukční snímače od Tele­mecanique Sensors jsou velmi kompaktní a ploché – proto mohou být snadno a rychle (pomocí rychloupínacích držáků) umístěny i na strojích nebo v rozváděčích s nedostatkem místa. Díky vestavěnému mikroprocesoru se automaticky adaptují na prostředí tak, aby měly maximální detekční dosah bez ohledu na kovy v okolí. Přesný okamžik sepnutí lze nastavit jak při bočním, tak i při čelním nájezdu snímaného objektu. Krátká doba instalace, vysoká funkční způsobilost a flexibilita optimálně uspokojují aktuální požadavky kladené na indukční snímače.

Nyní dodává značka Telemecanique Sensors na trh indukční snímače v provedení válcovém (o průměru 8, 12 nebo 30 mm) a kvádrovém. Největší kvádrové čidlo OsiSense XS8D1 – o rozměrech 80 × 80 mm má dosah až 60 mm (obr. 1). 

První indukční snímač splňující SIL 2

Zatím poslední novinku v sortimentu Telemecanique Sensors představuje OsiSense XS – první kvádrový indukční snímač, který splňuje požadavky SIL 2 podle normy ČSN EN 62061 (Bezpečnost strojních zařízení. Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů související s bezpečností) v oblasti manipulace s materiálem. Svou konstrukcí (včetně krytí IP69K) je předurčen pro práci ve ztížených podmínkách – dokonce v místech, kde hrozí možnost doteku s pohybujícím se objektem.

Díky unikátnímu systému upevnění one clip (jedno nacvaknutí) je snímač OsiSense XS v několika sekundách připraven k použití. Navíc lze jeho pětipolohovou hlavici kdykoliv pootočit bez nutnosti demontáže celého snímače. Vysoce svítivá LED umožňuje dokonalou diagnostiku i snadnou údržbu. K výhodám snímačů řady OsiSense XS patří i schopnost spolupráce s bezpečnostními PLC z řady Preventa XPS. Snímače jsou dodávány ve vestavné verzi (zapustitelné do kovu) s detekční vzdáleností 20 mm a v nevestavné verzi (nezapustitelné do kovu) s detekční vzdáleností 40 mm. Snímače vyhovují také normě ČSN EN IEC 947-5-2 (Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Oddíl 2: Bezdotykové spínače). Další technické parametry jsou v tab. 1.

Indukční snímače od Telemecanique Sensors tak plně korespondují s mottem firmy – simply easy.

Antonín Zajíček, Schneider Electric

Obr. 1. Největší kvádrový snímač OsiSense XS8D1 má dosah až 60 mm

Obr. 2. Osisense XS: první kvádrové indukční snímače splňující SIL 2

Tab. 1. Technické parametry snímačů OsiSense XS