Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Dny teplárenství a nergetiky 2015

Třídenní konference pořádaná ve dnech 21. až 23. dubna Teplárenským sdružením ČR v Hradci Králové dala nahlédnout do oblasti dálkového vytápění v době tenčících se zásob hnědého uhlí v České republice. Teplárenské sdružení České republiky (TSČR) je zájmové sdružení právnických osob založené v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování tepelnou energií. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a různé organizace. Předsedou výkonné rady TSČR je Mirek Topolánek.

 
Mezi nejsledovanější přednášky konference patřil úvodní blok na téma Energetické unie a diskuse o energetické politice EU a jejích důsledcích pro české teplárenství. Cílem Energetické unie EU je vytvořit propojený a jednotný trh s energiemi. V diskusi označil Mirek Topolánek Energetickou unii za ambiciózní plán, který umožňuje solidární řešení výpadků energie. „Nastavení jednotných pravidel dává smysl, ale musí se dodržovat,“ upozornil.
 
Velkou účast zaznamenala také sekce věnovaná využití odpadu v energetice nebo panelová diskuse k dostupnosti hnědého uhlí. Zúčastnilo se jí zhruba 120 zástupců českých energetických firem, tepláren, obchodníků a vysokoškolských pedagogů. Bývalý ředitel Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt uvedl: „Pro rozhodnutí o uhlí za limity už není za pět minut dvanáct, ale hodina po dvanácté.“ Teplárenské sdružení ČR usiluje o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách. Argumentuje tím, že bez hnědého uhlí za limity se rozpadne systém zásobování obyvatel dálkovým teplem a cena tepla pro občany vzroste. V závěrečné zprávě z konference Teplárenské sdružení vyzývá vládu, aby přijala připravenou aktualizaci Státní energetické koncepce a připravila zákon o odpadech, který by upravil podmínky pro jejich spalování.

(ev)