Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dny teplárenství a energetiky

Odbornou konferencí a výstavou pod názvem Dny teplárenství a energetiky navazuje Teplárenské sdružení České republiky (TSČR) na tradici předcházejících devatenácti ročníků konference Dálkové zásobování teplem a chladem. Tato akce, která se konala 23. až 25. dubna v Hradci Králové, byla koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. Na výstavě se mimo jiné představili dodavatelé měřicí a řídicí techniky, kteří se zaměřují na energetiku: ZPA Nová Paka (měření teploty), ZPA Smart Energy (elektroměry a měřicí systémy), Radeton (bezdrátová detekce kabelů a potrubí), Landis+Gyr (elektroměry a měřicí technika) a další. Firma Endress+Hauser na této akci představila vírový průtokoměr schopný sledovat i průtok páry. Využila k tomu také živé vysílání, které probíhalo první dva dny konference na webu elektrika.tv. Zde byli v desetiminutových rozhovorech představováni vystavovatelé a další hosté.

 
Na konferenci patřil k nejsledovanějším úvodní blok přednášek o energetické situaci v Evropě a diskuse o energetické politice EU. Velký zájem vyvolala také panelová diskuse Vize 2030: teplo stále dostupné, jejíž účastníci přes dvě hodiny debatovali o budoucnosti teplárenství. Pohled z Bruselu zprostředkoval poslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský. Podle něj se politický postoj EU mění podle aktuální situace tu k obnovitelným zdrojům, tu k plynu atd. Trochu ve stínu však zůstává otázka využití uhlí. „Platí, že EU zatím preferuje autonomní přístup každé země k vlastní energetice a doporučuje využití domácích zdrojů. V diskusi o energetické budoucnosti Evropy je nejdůležitější přinášet věcné argumenty a nepodceňovat význam uhlí pro energetiku jednotlivých států,“ uzavřel Tošenovský.
 
Účastníci konference se shodli na deseti bodech, které chce Teplárenské sdružení prosazovat při jednáních s vládou, zájmovými organizacemi atd. Hlavním bodem tohoto desatera je, že české teplárny jednoznačně upřednostňují další využívání domácího hnědého uhlí, které by měl stát přednostně zajistit pro účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, před dovozovým zemním plynem. Mezi další významné body patří jednak požadavek dopracování energetické a surovinové koncepce s přihlédnutím k aktuálním změnám v Evropě, zejména v Německu, a také žádost, aby plánované zvýšení poplatků za vytěžený nerost nezvyšovalo cenu paliva pro teplárny. Pro účastníky konference byla uspořádána exkurze do kogenerační uhelné Elektrárny Opatovice.
 
Na slavnostním večeru byly vyhlášeny vítězové dvanáctého ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem, v níž jsou oceňovány úspěšné realizace. Titul Projekt roku získala Teplárna České Budějovice, a. s., za vyřešení přechodu Pražského předměstí z páry na horkou vodu. V soutěži uspěla také firma Dalkia Mariánské Lázně s projektem Zelená energie pro Mariánské Lázně, v rámci něhož byla postavena kotelna pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, která zásobuje teplem 3 300 domácností a lázeňské objekty. Místo dosavadního zemního plynu a topných olejů kotelna využívá zbytkové dřevo z těžby mimo jiné ze Slavkovského lesa. Díky tomu nyní vypouští až o 17 000 t méně CO2 než dříve. Dalším držitelem ocenění Projekt roku se stala ČEZ Teplárenská, a. s., za teplofikaci města Ledvice, kam byl vyveden tepelný napáječ z nedaleké elektrárny. K němu bylo připojeno 100 objektů s ročním odběrem 10 500 GJ tepla. Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a dalších aktivitách TSČR jsou uvedeny na www.tscr.cz.

(ev)