Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Distribuované bezpečnostní systémy na semináři Profisafe

Organizace Profibus CZ, zástupce organizace Profibus & Profinet International (PI) pro Českou republiku, uspořádala další ze seminářů pro odbornou veřejnost. Tentokrát se seminář uskutečnil 18. listopadu 2009 na téma nadstavbového komunikačního profilu Profisafe a bezpečnosti jeho použití ve strojních zařízeních. Na semináři vystoupili přední odborníci z České republiky i ze zahraničí v oboru bezpečnostních systémů. Členové organizace Profibus CZ dostali na semináři velký prostor k prezentaci svých služeb, produktů a technologií.
 

Distribuované bezpečnostní systémy

 
Značná pozornost byla věnována principům distribuované architektury bezpečnostních systémů, které je možné realizovat právě s využitím profilu Profisafe. Tento nadstavbový komunikační profil využívá stejný protokol, jenž je určen pro přenos dat ve výrobním procesu, typicky Profibus-DP nebo Profinet IO, nebo i pro systémy založené na bezdrátových komunikačních sítích WLAN. Díky této integraci lze využít existující infrastrukturu komunikačních sítí a dosáhnout maximální flexibility celého řídicího systému. Současně lze využívat i funkce, které nejsou možné při klasickém řešení bezpečnostního systému založeném na bezpečnostních relé. Jde např. o funkce související s řízením polohy, kdy je možné využívat pohony odpovídající určité bezpečnostní kategorii. S využitím komunikačního profilu Profisafe tak lze zajistit, aby měl pohyb omezenou rychlost, jestliže je narušena bezpečnostní zóna, nebo aby se stroj bezpečně zastavil, aniž by bylo nutné odpojit napájení výkonových obvodů pohonu apod.
 

Nový přístup k projektování

 
Projektování distribuovaných bezpečnostních systémů vyžaduje nový přístup. Základem je používání certifikovaných funkčních bloků, které vykonávají určité bezpečnostní funkce. Bezpečnostní logiku je možné realizovat s využitím tzv. bezpečnostních PLC. Tak lze dosáhnout flexibilního řešení bezpečnostního systému, které plně odpovídá požadavkům příslušných norem. Projektování byla na semináři věnována velká pozornost, ať už z pohledu konfigurace a návrhu softwaru, nebo z pohledu bezpečnostních norem, které platí od konce roku 2009. Bylo zde také uvedeno několik příkladů využití komunikačního profilu Profisafe v České republice.
 
Prezentace členů organizace Profibus CZ byly zaměřeny na výrobky pro bezpečnostní systémy, které tyto firmy v současnosti nabízejí, ať už jde o distribuované vstupy a výstupy pro připojení bezpečnostních senzorů či akčních členů, operátorské panely s integrovanými bezpečnostními funkcemi, bezpečnostní PLC, pohony nebo vývojářská prostředí.
 

Další semináře

 
I na rok 2010 jsou plánovány semináře na témata, o která projevili zájem účastníci dosavadních seminářů nebo která jsou dlouhodobě atraktivní. Profibus a Profinet jsou celosvětově nejrozšířenější komunikační protokoly v průmyslové automatizaci a organizace PI, potažmo Profibus CZ, se věnují aktivitám, které zvyšují informovanost odborné veřejnosti v této oblasti. V České republice působí kompetenční centra pro Profibus, Profinet i Profisafe, certifikovaná školicí střediska i certifikovaná testovací laboratoř. Více informací je na www.profibus.cz.
 
Pavel Burget,

FEL ČVUT v Praze, Profibus CZ