Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Diskusní fórum na veletrhu Amper 2007

Diskusní fórum na veletrhu Amper 2007

Novinkou letošního veletrhu Amper je diskusní fórum, které bude probíhat po všechny dny konání veletrhu v hale 2, ve stánku D2. Pořadateli fóra jsou veletržní správa Terinvest a nakladatelství odborných časopisů FCC Public.

Obsahem fóra budou diskuse o aktuálních otázkách týkajících se všech oborů elektrotechniky. „Patronát“ nad jednotlivými bloky budou mít časopisy Elektro, Světlo a Automa.

Průmyslové automatizaci bude věnováno úterní odpoledne a čtvrteční dopoledne. V úterý 27. 3. 2007 zde bude tématem bezpečnost strojů a strojních zařízení. Významní dodavatelé bezpečnostních komponent tu představí svoji nabídku, hovořit se bude o normách a představen bude i jeden konkrétní realizovaný projekt, zajímavý tím, že se zde bezpečnostní signály přenášejí bezdrátově.

Ve čtvrtek 29. 3. 2007 dopoledne budou tématem bezdrátové přenosy dat v průmyslové automatizaci. Novinkou je pronikání bezdrátových přenosů dat do „běžné“ automatizace a její použití pro komunikaci snímačů, ventilů a dalších provozních zařízení navzájem a s řídicím systémem. Velké naděje jsou vkládány do připravovaného standardu Wireless HART, na němž se intenzivně pracuje. Posluchači se v tomto bloku budou moci seznámit s možnostmi použití bezdrátové komunikace, s jejími výhodami a nevýhodami, hovořit se bude o problémech spolehlivosti a zabezpečení.

Účast na fóru je pro návštěvníky veletrhu Amper bezplatná. Nejde o klasickou odbornou konferenci – prostor pro posluchače je koncipován tak, aby zájemci měli možnost vyslechnout třeba i jen jedinou prezentaci, která je nejvíce zajímá, nebo se zúčastnit diskuse a potom pokračovat ve svém veletržním programu. Jednotlivé prezentace jsou pojaty jako úvod to tématu, přičemž podrobnější informace lze následně získat přímým kontaktem s autorem, např. ve stánku na veletrhu.

Podrobný program diskusního fóra bude k dispozici přímo na výstavišti nebo je možné jej najít na webových stránkách nakladatelství FCC Public.

(Bk)