Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Digitální zapisovače Eurotherm

číslo 4/2006

Digitální zapisovače Eurotherm

Zapisovače se v průmyslu tradičně používají k záznamenávání průběhů nejrůznějších fyzikálních veličin a technologických údajů. Poskytují bezprostřední a přehledný doklad o měření, který lze dobře analyzovat i archivovat. Klasické papírové registrační přístroje jsou postupně vytlačovány a často nahrazovány elektronickými digitálními tzv. bezpapírovými zapisovači, které vedle klasického zápisu mohou nabídnout i mnoho dalších funkcí. V současné době je kladen značný důraz na kvalitu, spolehlivost a prokazatelnost záznamu dat i na vysokou úroveň zabezpečení zaznamenaných dat. Současné bezpapírové zapisovače splňují veškeré tyto požadavky.

Nová řada zapisovačů Eurotherm 6000

Britská společnost Eurotherm nyní uvádí na trh novou řadu zapisovačů pod označením 6000. Nové modely s označením 6100A a 6180A (obr. 1, obr. 2) navazují na předchozí řadu 5000. Mezi novinky patří např. vybavení rozhraním USB, změna paměťové karty (compact flash, Secure Digital – SD) a další funkce poskytované jako standard. Základní vlastnosti obou provedení přístrojů jsou shrnuty v tab. 1.

Tab. 1. Základní technické parametry zapisovačů Eurotherm 6000

Typ

6100A

6180A

Displej

dotykový 5,5", TFT, 1/4VGA

dotykový 12,1", TFT, XGA

Počet analogových vstupů

až 18

až 48

Vstupy událostí (event)

24 kontaktních vstupů

Perioda snímání vstupů

0,125 s

Dělení vstupů do skupin

až 12 skupin (standardně šest)

Počet výstupů (relé)

16

36

Komunikační rozhraní

Ethernet TCP/IP, RS-232/485, Modbus Master

Paměťová karta

compact flash/SD-karta

Rozhraní USB

1 až 3 zařízení s USB

Vnitřní paměť flash

32 až 96 MB

Uživatelská zobrazení

až 24 zobrazení definovaných uživatelem (standardně šest)

Software Bridge a Review

full/lite (lite jako standard)

Konfigurační software

standard

Třídění záznamů

funkce Batch

Zapisovače mají volně programovatelné měřicí vstupy, k nimž lze připojit většinu standardizovaných signálů. Dotykové displeje obou použitých typů opět nabízejí velmi intuitivní ovládání s přehlednou navigací a jednotným vzhledem zobrazení. K nastavení není třeba využívat komplikované kombinace tlačítek a uživatel si může sám vytvořit operátorská tlačítka kdekoliv na obrazovce displeje. Modulové provedení zapisovačů umožňuje vhodně přizpůsobit jejich konfiguraci požadavkům (viz tab. 1) a dále lze softwarově povolovat i další případně požadované funkce (matematické operace, sčítače, časovače, dělení do skupin, logaritmická tabulka nebo třídění záznamů).

Rozsáhlé možnosti komunikace

Zapisovače mají standardně jeden port pro připojení do sítě Ethernet 10/100 Mb. Pro síťová nastavení v místní síti mají zapisovače Eurotherm řady 6000 další funkce: Modbus TCP a RTU Master a Slave, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), BootP, pevná adresa IP nebo SNTP (Simple Network Time Protocol) klient a server. Pro další komunikaci mohou mít zapisovače dva sériové porty RS-232/485/422 (softwarově volitelný standard) a s nimi spojené funkce jako např. Modbus Master a Slave. Ke každému zapisovači lze po sériové lince připojit až šestnáct zařízení Modbus Slave a rozšířit tak počet vstupních signálů až na 176. Při požití funkce dělení vstupů až do dvanácti skupin lze snadno a přehledně archivovat technologická data a zapisovač může sloužit i jako operátorské pracoviště ke sledování chodu procesu na dálku.

Obr. 1.

Obr. 1. Digitální až 18kanálový zapisovač Eurotherm 6100A
Obr. 2. Digitální až 48kanálový zapisovač Eurotherm 6180A

V některých případech lze s výhodou použít možnost připojit k zapisovači až tři zařízení s rozhraním USB (klávesnice, myš, paměťové zařízení nebo snímač čárového kódu).

Spolehlivé zabezpečení přístrojů i dat

Zabezpečení je v současné době nedílnou součástí práce s technologickými signály a daty. Měřená, digitalizovaná a zpracovaná data se bezpečně ukládají v zabezpečeném binárním formátu do vnitřní paměti. Tato paměť flash je chráněna proti výpadkům napájení a její velikost je možné rozšířit až na 96 MB a umožnit tak uložení většího množství historických dat (až 12 milionů záznamů).

Zápis dat se průběžně verifikuje a případné chyby lze ihned identifikovat. Navíc je každá manipulace s daty programově hlídána a okamžitě rozpoznána. Díky vysoké úrovni zabezpečení zaznamenaných dat lze splnit i velmi přísné požadavky na bezpečnost při manipulaci s uloženými daty a na kontrolu oprávnění k přístupu (21 CFR Part 11, Security Manager, Audit Trail). Počet unikátních uživatelských jmen a hesel je neomezený a přístup a další práva jsou dále specificky nastavitelné pro každého uživatele. Přední dvířka lze osadit elektronickým zámkem a umožnit tak přístup k paměťovým kartám a rozhraní USB pouze autorizovaným uživatelům. Funkce Batch dovoluje třídit a ukládat data podle zvoleného názvu a operátor může zároveň použít až šest polí pro záznam poznámek.

Obr. 2.

Snadné ovládání

Zapisovače Eurotherm jsou velice univerzální. Lze s nimi jakkoliv pracovat a konfigurovat je prostřednictvím klasického PC. Software pro ovládání a archivaci, umožňující konfigurovat zapisovače i pracovat se zaznamenanými daty v zabezpečeném režimu, je zároveň velmi přehledný a podporuje i další zpracování dat. Program s názvem Bridge zprostředkovává kompletní přístup k přístroji na dálku, včetně konfigurování a náhledu on-line na data. Zapisovače řady 6000 podporují individuálně zabezpečené připojení až deseti uživatelů současně. Software Review umožňuje zobrazovat, tisknout a exportovat data ze zabezpečené databáze. Příslušná knihovna programů je zabezpečena a je doplňována s použitím archivačních souborů přenositelných místní sítí Ethernet, po internetu nebo přímo na paměťové kartě. V případě potřeby lze zvolit i mnohonásobnou archivaci a způsob zálohování. Software Report podporuje export zabezpečených souborů typu Eurotherm přímo do programu MS Excel s možností vytvářet uživatelské šablony a zajistit tak převod do formátu požadovaného uživatelem.

Vedle místního zobrazení tedy lze využít archivaci a další funkce, které digitální zapisovače nabízejí. Uživatel může díky grafickému zobrazení a softwarovému vybavení zaručit úplnou vizualizaci, archivaci, tisk a další zpracování dat na PC.

Prověřená kvalita

Společnost E-Therm a. s. je dlouholetý výhradní zástupce britské společnosti Eurotherm pro ČR a SR a zajišťuje dodávky, zavádění i servis jejích výrobků.

Ladislav Čermák,
E-Therm a. s.

E-therm a. s.
Kubišova 1382/38
182 00 Praha 8
tel.: 266 199 711
fax: 266 199 722
e-mail: etherm@etherm.cz
http://www.etherm.cz