Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Digitální továrna společnosti Škoda Auto

Česká společnost Škoda Auto, jedna ze čtyř nejstarších automobilek světa, v současné době působí jako člen koncernu Volkswagen. Škoda Auto je součástí divize, jež mimo jiné zahrnuje značky Volkswagen, Bentley a Bugatti. Škoda Auto vyrábí modely Fabia, Roomster, Octavia, Yeti a Superb. Řešení pro digitální výrobu Tecnomatix®, dodávané společností Siemens PLM Software, bylo nejprve implementováno v několika lokáních projektech a poté se společnost Volkswagen rozhodla zavést koncept digitální továrny v globálním měřítku. Ve stejné době Škoda Auto rozšiřovala nabídku svých produktů o nové modely, čímž vzrostl počet nabízených verzí automobilů. Toto rozšíření, společně s požadavkem na zlepšení kvality, zkrácení cyklů a podporu produktivity a efektivity výroby, vedlo k vytvoření logistického projektu digitální továrny. Po vyzkoušení několika systémů pro digitální výrobu se společnost Škoda Auto rozhodla pro řešení Tecnomatix, které bude použito k plánování logistiky montáže a svařovny a k ověřování procesů. Tento systém bude zároveň využit k plánování výrobních prostor a jejich optimalizaci.
 

Jeden systém nahrazuje mnohé

 
Radek Fáborský, vedoucí projektu digitální továrny logistiky Škoda Auto, připravil úspěšný plán implementace, jenž vychází z automatického aktualizačního mechanismu pro kusovníky, vyvinutého společně firmami Škoda Auto a Siemens. Konstrukční kusovníky pro modely Roomster, Superb a nové sportovněužitkové vozidlo (SUV) Yeti vytvořily základ pro komplexní plánování logistiky na základě přesných údajů pro všechny tři vozy. Hlavním cílem bylo pokrýt celý životní cyklus produktu, od plánování, přes zahájení výroby až po její ukončení. Otevřená architektura řešení Tecnomatix umožňuje projektantům ve společnosti Škoda Auto sdílet informace v celém řetězci produktů i napříč výrobními procesy. Stejný integrační proces podporuje vyšší efektivitu na začátku výroby a umožňuje propojení s dalšími systémy během výroby.
 
„Máme teď velice rychlý přístup k datům pro vyhodnocení potenciálních zlepšení,“ říká vedoucí logistiky značky Škoda Auto Jiří Cee. „Můžeme sledovat produkční čas každého dílu a optimalizovat jak ergonomii, tak způsob, jímž jsou součástky nakládány na palety.“ Údaje poskytované tímto spolehlivým systémem jsou dostupné i ve výrobních halách v nesnížené kvalitě a přesnosti.
 
Škoda Auto se rozhodla plně implementovat Tecnomatix a zároveň přestat používat ostatní systémy, které se dosud podílely na výpočtu produkčního času v logistice. S přechodem na jednotný systém pomohla společnosti Škoda Auto firma Siemens. Výrobní procesy i datové struktury jsou značně složité u každého výrobce automobilů a diagramy mapující datové toky ve společnosti Škoda Auto zaberou plochu až tří metrů čtverečních. Dalším problémem byl obrovský objem konstrukčních dat u modelu Octavia (ve druhé polovině svého životního cyklu). Díky pohotové reakci ze strany společnosti Siemens byly kompletní sady dat úspěšně převedeny do systému Tecnomatix, v němž je možné vyhodnotit různé alternativy uspořádání výrobního procesu.
 

Přesvědčivé pokročilé funkce

 
Vzhledem k vyspělým funkcím systému Tecnomatix bylo rozhodnuto použít tento softwarový nástroj k řízení dalších oblastí – např. dodavatelského řetězce nebo poptávky po pracovní síle. Tecnomatix byl zvolen také pro výpočet procesních časů v logistice a jeho zpřístupnění většímu počtu projektantů, jimž poskytuje lepší přehled o výrobě. Implementace byla rozšířena o modul pro rozvrhování času (time management), který se ukázal jako velmi spolehlivý a snadno použitelný. Porovnání s tradičním přístupem ukázalo, že nový systém je absolutně přesný. Po dohodnutých šesti měsících byl tradiční systém pro výpočet časů odpojen. „Nabyli jsme dojmu, že celé své know-how dokážeme převést do jednoho systému, a to se nám úspěšně podařilo,“ říká Radek Fáborský.
 
V tom okamžiku byl přínos nového přístupu založeného na řešení Tecnomatix zřejmý všem účastníkům výrobního procesu. Poloautomatický přenos výrobních kusovníků usnadnil práci jak projektantům v logistice, tak projektantům operativní logistiky. Informace o umístění každého dílu na montážních linkách modelů Superb, Yeti a Roomster lze nyní snadno přenášet do řešení Tecnomatix a z něj dále exportovat. Všech 40 000 záznamů dat, které připadají na jeden vůz (celkem 120 000 sad dat), je pravidelně aktualizováno a zpracováváno.
 
Logistika v závodě Škoda Auto v současné době registruje dvaatřicet uživatelů v plánovacím logistickém systému Tecnomatix. Patnáct projektantů logistiky a průmyslových inženýrů používá tento systém každodenně. „Naším cílem je zahrnout do systému zbývající pracovníky,“ zdůrazňuje Radek Fáborský a odhaduje, že do roku 2011 bude mít systém celkem 48 uživatelů.
 

Kvalitní data vedou k efektivním procesům

 
Zahrnutí dat pro výrobu a logistiku do jednoho systému ušetří čas při vyhledávání a usnadní nové výpočty a investování. „Můžeme software využít například k provedení analýzy, pro výpočet alternativních scénářů a optimalizaci procesů,“ dodává Jiří Cee. Až budou v systému Tecnomatix obsažena všechna data týkající se vozů, procesů, pracovišť, konstrukčních kusovníků i dodavatelů, měl by Tecnomatix hrát v automobilce stejně významnou roli jako Microsoft Windows. Umožní plánovat rozložení výrobních procesů v hale, pracovat s prostorovými (3D) výkresy, zlepšovat ergonomii a simulovat tok materiálu ve výrobě.
 
„Naším prvním cílem bylo dosáhnout vysoké kvality dat, což je klíčový aspekt pro úspěch celého systému,“ vysvětluje Radek Fáborský. „V tomto ohledu se implementace ukázala jako ekonomicky velmi úspěšná. Díky řešení Tecnomatix se nám podařilo zefektivnit procesy bez časově náročných diskusí i velkých výdajů.“ Těm, kdo uvažují o podobném přechodu na úplně novou technologii zpracování dat, R. Fáborský radí provést implementaci „doma“, v rámci společnosti. Předtím je nutné porozumět tokům dat, popř. je upravit. Přitom je třeba spolupracovat se zkušeným a schopným poradcem, který bude neustále dostupný na telefonu a bude rozumět potřebám dotyčné firmy.
(Siemens PLM Software)
 
Obr. 1. Linka pro montáž agregátu v automobilce Škoda Auto
Obr. 2. Okno pro rozvržení procesů logistického řetězce v systému Tecnomatix
Obr. 3. Svařovna vozu Škoda Roomster