Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Digitální továrna 2.0 se soustředí na efektivní implementaci principů propojené výroby do praxe

Letošního MSV se bude tradičně účastnit také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Bude se věnovat zejména tématům digitální továrny a průmyslu 4. 0. S Jiřím Holoubkem, členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a současně prezidentem Elektrotechnické asociace ČR, jsem hovořil o posunu v chápání těchto pojmů i o tom, co na veletrh obě organizace chystají. 

Hlavními tématy letošního MSV v Brně mají být digitální továrna 2.0 a tzv. druhá vlna průmyslu 4.0. Můžete prosím vysvětlit, co tato hesla znamenají?

Já si je vykládám tak, že letošní hlavní témata jsou v jistém ohledu pokračováním toho, na co se někteří vystavovatelé, ale zejména doprovodný program brněnského strojírenského veletrhu, soustřeďují již delší dobu. Na MSV budou letos tato témata podtržena zvláštní, zcela novým způsobem pojatou společnou expozicí v pavilonu A, která bude doplněna takzvanou Digitální stezkou.

Pojem „digitální továrna“ byl poprvé diskutován v rámci MSV 2009 na konferenci Vize v automatizaci, tedy již před deseti lety, a od té doby se jeho chápání postupně vyvíjelo. Takzvanou druhou vlnu průmyslu 4.0 spatřuji zejména v tom, že se po několika letech orientace pouze na technologická zařízení začínáme konečně soustřeďovat i na jejich optimální a hlavně efektivní implementaci do firemních procesů a možnosti jejich kyberneticko-fyzikálního modelování. 

Jaké aktivity na MSV chystá Svaz průmyslu a dopravy ČR a jaké Elektrotechnická asociace ČR?

Svaz průmyslu a dopravy ČR bude mít tradičně svůj stánek v pavilonu Z a ten bude letos poprvé pojatý jako diskusní kavárna, ve které budou probíhat i krátké workshopy na aktuální témata. Samozřejmě při nich nebude chybět ani fenomén zvaný Průmysl 4.0. Nicméně stěžejní svazovou událostí bude tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Elektrotechnická asociace České republiky využije na letošním MSV osvědčený model větší expozice, v níž budou soustředěny i některé její členské firmy. Asociace sama pořádá dvě konference: Annual Partner ElA blockchain meeting a Jak na robota. Je také spolupořadatelem v pořadí již 26. pokračování konference Energie pro budoucnost. Tradičně také Elektrotechnická asociace organizuje neformální Industry Night.

Jak Svaz průmyslu, tak i Elektrotechnická asociace budou mít své totemy na Digitální stezce v pavilonu A a veškeré jejich aktivity budou zveřejněny v doprovodném programu MSV 2019. 

Můžeme se krátce zastavit u chystané konference o blockchainu? Jaký je současný stav příprav spuštění českého průmyslového blockchainu?

V současné době se snažíme postupně rozšiřovat síť takzvaných nodů, tedy uzlů, v nichž budou pořizovány jednotlivé „hashe“. Právě od jejich počtu, různorodosti a transparentnosti se odvíjí kredibilita celého systému. V rámci tohoto rozšiřování neřešíme pouze otázky technické a technologické, ale také právní a v neposlední řadě i businessové. 

K čemu bude možné blockchain a jeho aplikaci Notarius využít? Zatím jsem viděl, pokud jde o blockchain, kromě využití pro kryptoměny jen aplikace v logistice a pro dohled nad dodavatelskými řetězci, ale hodně se mluví například o možnosti spolupráce mnoha vývojářů a inženýrů na jednom projektu, o nově pojaté ochraně autorských práv nebo o využití blockchainu v digitalizaci státní správy. Kam ELA Blockchain Services směřuje?

Notarius je první aplikace, kterou jsme se rozhodli v našem blockchainu pro průmysl zprovoznit. Nutno říct, že jsme se chtěli hned v počátku velkým obloukem vyhnout jakýmkoliv vazbám na kryptoměny. Uplatnění této aplikace je ve firemní praxi velice široké, od nezpochybnitelné verifikace například skutečného stavu při přejímkách díla nebo odsouhlasené projektové dokumentace až po kalendáře úhrad při etapovém plnění smluvních závazků. Již teď víme, že další aplikace, které na tomto blockchainu poběží, budou vyvíjeny pro transparentní dodávky a používání originálních náhradních dílů, systémy různých certifikací nebo evidence akumulátorů. 

Osobně se těším na konferenci Jak na robota. Můžete říci něco více k jejímu programu?

Tato konference bude navazovat na její první díl konaný na letošním veletrhu Amper. Chceme se v jejím programu soustředit na dvě oblasti související s implementací robotů zejména u malých a středních firem v různých průmyslových odvětvích. V prvním bloku se budeme zabývat otázkami spíš technickými, v druhém otázkami personálními. Podle mých zkušeností s menšími firmami je právě ta druhá oblast ve firmách hodně opomíjena. Chceme se tedy zaměřit nejen na nově přicházející zaměstnance, ale i na ty, kteří ve firmě odpracovali řadu let a při nástupu robotizace ztrácejí zájem a motivaci ve firmě zůstávat. Na této konferenci bude také předvedena již funkční aplikace Jak na robota pro mobilní telefony, která by měla podstatně usnadnit první kontakt mezi zájemcem o implementaci robotu s jeho potenciálním dodavatelem. 

Děkuji za rozhovor a těším se na setkání na MSV v Brně.

Obr. 1. Ing. Jiří Holoubek