Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Digitální asistent usnadňuje logistické operace

Příklad z oboru logistiky ukazuje, že digitální asistenční systémy nenahrazují lidské pracovníky ve výrobě, značně jim však usnadňují práci. 

Digitalizace průmyslu je často jedním dechem spojována s rušením pracovních míst. Mnoho lidí se obává, že zavedením inteligentních virtuálních technik, jako je např. rozšířená realita (augmented reality), přijdou o práci. Odborníci z Fraunhoferovy společnosti demonstrují na příkladu z oboru logistiky, že digitální asistenční systémy lidské pracovníky ve výrobě nenahrazují, ale usnadňují jim práci. 

Metoda rozšířené reality zefektivňuje skladové operace

Stále více lidí objednává zboží v internetových obchodech, a online obchod tak zažívá obrovský boom. Při zasílání objednaného zboží musí pracovníci skladu dbát na to, aby na jednu paletu naskládali co největší počet odesílaných kartonů se zbožím. Tím se redukuje počet nákladních automobilů potřebných k dopravě a zmenšují se náklady i znečištění životního prostředí. Odborníci z Fraunhoferova ústavu pro tok materiálu a logistiku IML (Institut für Materialfluss und Logistik) z Dortmundu navrhli účinného digitálního pomocníka v podobě datových brýlí, které individuálně podporují pracovníky skladu při ukládání kartonů virtuálními doplňkovými formacemi. Umožňuje to progresivní technika nazývaná rozšířená realita (augmented reality).

Při zobrazení doplňkové informace do zorného pole pracovníka skladu vybaveného datovými brýlemi má pracovník v každém okamžiku „po ruce“ přesně tu informaci, kterou v daný okamžik potřebuje. Dozví se, jak je třeba kartony uspořádat a jak by paleta měla být optimálně sestavena (obr. 1). Systém rozšířené reality je kombinací hardwaru a softwaru. Datové brýle – výrobek značky HoloLens od firmy Microsoft – obsahují dva displeje s vysokým rozlišením, které reálný obraz doplňují virtuální informací. Software byl vyvinut v ústavu IML a je koncipován tak, že stanoví schéma balení i návrh paletizace. Vyvinutý zkušební program pak umožňuje zkontrolovat výsledek. Pracovník skladu je tak podporován při optimalizaci postupu i výsledku paletizace. „Úloha není triviální, například musí pracovník dbát na dodržování minimálního odstupu mezi jednotlivými kartony,“ říká Benedikt Mättig, vědecký pracovník Fraunhoferova ústavu IML. „Člověk a stroj se musí navzájem doplňovat, na to jsme kladli při vývoji zvláštní důraz. Pracovník skladu například může využívat svoje zkušenosti a strojem navržené schéma balení nemusí otrocky dodržovat.“ 

Široký pracovní záběr ústavu IML

Digitální asistenční systém pro balicí pracoviště ve skladech je jedna z mnoha technických inovací se zaměřením na interakci člověka s technikou – zvláště pro obor obchodní a výrobní logistiky –, jimiž se výzkumní pracovníci ústavu IML zabývají v jeho inovační laboratoři pro hybridní služby v logistice. Záměrem je vytvořit podmínky pro realizaci konceptu tzv. sociálně začleněného průmyslu (Social Networked Industry), který představuje protinávrh ke konceptu „továrny bez lidí“. V současnosti je digitální asistenční systém pro balicí pracoviště připravován pro průmyslovou výrobu, přičemž Mättig a jeho kolegové chtějí do systému začlenit ještě další typy datových brýlí. Další informace lze nalézt na https://www.fraunhofer.de/

Výstavní loď MS Wissenschaft

Výstavní loď MS Wissenschaft (obr. 2) pluje od roku 2003 tradičně každé léto po německých řekách a na její palubě bývá vystaveno několik desítek špičkových exponátů, každoročně z jiné tematické oblasti. Výstavní loď MS Wissenschaft 2018 zahájila svoji plavbu 15. května 2018 v Berlíně a ukončí ji 9. října 2018 v Norimberku. Během své téměř pětiměsíční plavby zakotví ve 34 německých městech. V každém se zdrží několik dní, aby měli zájemci možnost prohlédnout si vystavené novinky, letos z tematické oblasti Svět práce budoucnosti (https//ms. wissenschaft.de).

Na výstavní lodi MS Wissenschaft 2018 představí Fraunhoferův ústav IML svůj nový digitální asistenční systém poprvé odborné veřejnosti. Návštěvník se ve výstavní expozici vžije do role baliče. Pořadatelé mu zapůjčí datové brýle, s jejichž použitím má kartony uložit na paletu. Cílem je kartony poskládat do celkově co možná nejmenšího objemu. Návštěvník obdrží prostřednictvím datových brýlí pokyn v podobě trojrozměrného hologramu, který karton má uchopit jako příští a kde má být karton na paletě umístěn. Exponát má dát podnět k diskusi, jak mohou být digitální metody použity v koncepci Industrie 4.0, jaký prostor a možnosti pracovníci při své práci mají, a na příkladu skladového hospodářství má ukázat, jak může být práce v průmyslu digitalizací obohacena.

[Packen mit der Dattenbrille. Pressemitteilung Fraunhofer IML, 2. 5. 2018.] 

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Digitální asistent usnadňuje pracovníkovi skladu paletizaci kartonů se zbožím (foto: Fraunhofer IML)

Obr. 2. Výstavní loď MS Wissenschaft poskytuje při délce 100 m a šířce 9,5 m klimatizovanou výstavní plochu o rozloze asi 600 m2 (foto: BMBF)