Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Dial Telecom nabízí službu pro přenos telemetrických dat v průmyslu a energetice

Dial Telecom, a. s., nabízí novinku určenou zejména zákazníkům z řad energetických a průmyslových firem a provozovatelů rozsáhlých technologických sítí. Služba Telemetry Connect umožňuje získávat telemetrická data ze zařízení a snímačů z odlehlých lokalit a přenášet je do centrálního dispečinku zákazníka. Velká dostupnost (téměř 100 % území ČR) je zaručena díky přenosu dat v sítích GSM tuzemských operátorů.

 
Dial Telecom nabízí u služby Telemetry Connect možnost přizpůsobení podle potřeb zákazníka. Telemetry Connect si poradí s přenosy dat běžnými i nestandardními protokoly. Rychlá je rovněž implementace služby. Služba je dostatečně zabezpečená a dodavatel nabízí nepřetržitý dohled nad jejím fungováním. Spolehlivost je garantována uzavřenou smlouvou SLA (Service-Level Agreement). Zákazníci mají také možnost pořídit si infrastrukturu jako službu (s měsíčními poplatky) i pronajmout si software pro firemní aplikace.
 
Služba najde uplatnění u provozovatelů rozvodných a distribučních sítí (plyn, elektřina, voda, teplo, ropa), při sledování stavu kritických systémů (záložní zdroje napájení, elektrocentrály, mrazicí boxy), pro získávání dat z měřidel odběratelů, pro zabezpečení objektů a zařízení, pro dohled nad dopravními zařízeními nebo pro propojení mobilního pracoviště.
 

Technické řešení

Schéma služby je na obr. 1. Zákaznické koncové zařízení je připojeno prostřednictvím sériového nebo ethernetového rozhraní ke komunikačnímu zařízení (směrovači nebo modemu), které využívá jednu, popř. dvě karty SIM. Zákazník tak má možnost pro zajištění lepší dostupnosti využívat k přenosu sítě dva rozdílné mobilní operátory. Komunikační zařízení následně zajišťuje trvalé připojení do privátního přístupového bodu (APN – Access Point Name) mobilní sítě (UMTS, EDGE nebo GPRS).
 
Datový provoz je směrován za použití sítí mobilních operátorů a telekomunikačního uzlu společnosti Dial Telecom do centrály zákazníka. Využíván je buď pronajatý okruh, nebo zabezpečený tunel v síti Internet.
 

Nové služby díky akvizici

Skupina Dial Telecom nabízí telemetrické služby prostřednictvím své dceřiné společnosti Telemetry Services, s. r. o. Ta vznikla nedávnou akvizicí části společnosti Nowire, s. r. o., která se právě na služby spojené s přenosy telemetrických dat v sítích GSM dlouhodobě specializovala. Telemetry Services je rovněž dodavatelem všech nezbytných aktivních síťových prvků.
Pavel Křižka, Just Communication
 

Obr. 1. Schéma služby Telemetry Connect