Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Diagnostikování stavu objektu s využitím fuzzy logiky

Automa 1/2001

Diagnostikování stavu objektu s využitím fuzzy logiky

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Diagnostický systém,
expertní fuzzy systém,
znalostní báze,
inferenční mechanismus.

Ing. Olga Davidová,
davidova@uai.fme.vutbr.cz