Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Diagnostikování stavu objektu s využitím fuzzy logiky

Automa 1/2001

Diagnostikování stavu objektu s využitím fuzzy logiky

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Diagnostický systém,
expertní fuzzy systém,
znalostní báze,
inferenční mechanismus.

Ing. Olga Davidová,
davidova@uai.fme.vutbr.cz