Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Diagnostika valivých ložisek: efector octavis

číslo 2/2005

Diagnostika valivých ložisek: efector octavis

Obr. 1.

S diagnostickým přístrojem Efector Octavis lze včas odhalit hrozící poškození valivého ložiska. Přístroj snímá kapacitním snímačem zrychlení vibrací tělesa, v němž je ložisko uloženo (až do ±25 g ve frekvenčním pásmu 3 až 6 000 Hz), počítá jeho frekvenční spektrum a z něj vyhodnocuje stav valivého ložiska. Nastane-li zřejmá nežádoucí změna frekvenčního spektra zrychlení, přístroj sepne výstup 1 a signalizuje tuto skutečnost rozsvícením žluté LED, která představuje varovný signál. Uživatel tak získá první informaci o počínajících problémech se sledovaným ložiskem či ložisky a může s předstihem provést potřebná opatření. Jestliže uživatel na toto první varování nereaguje, postupuje degradace ložiska zpravidla progresivně dále, až dosáhne nebezpečného stavu, který je hlášen sepnutím výstupu 2 a signalizován rozsvícením červené LED. Na tento signál by uživatel měl reagovat již okamžitě.

Ifm electronic, spol. s r. o., http://www.ifm-electronic.cz, e-mail: info.cz@ifm-electronic.com