Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Diagnostický systém zlepšuje spolehlivost a bezpečnost rozváděčů

Společnost Eaton uvedla na trh svůj první diagnostický systém, který zajišťuje trvalé sledování teploty kritických oblastí rozváděčových systémů. Díky odborným znalostem o nízkonapěťových rozváděčích pomáhá společnost snížit riziko výpadku zařízení prostřednictvím nepřetržitého sledování teploty důležitých komponent systému a generování výstrah při bezprostředním přetížení.

Systém analyzuje chování v různých provozních podmínkách a generuje informace o chování rozváděče. Je vhodný pro všechny druhy hlavních distribučních systémů, které vedou velké proudy a jsou umístěny venku nebo v kontejnerech, a pro zařízení, ve kterých se předpokládají rozšíření nebo změny. Nový systém podporuje výrobce strojů a rozváděčů výrazným zlepšením spolehlivosti, dostupnosti a životnosti jejich elektrických systémů.

Diagnostický systém se skládá z autonomních snímačů teploty, které jsou umístěny v kritických bodech v rozváděči a kaž­dých deset minut prostřednictvím rádiové komunikace přenášejí hodnotu teploty do řídicího systému. Hodnoty jsou pak uloženy v řídicím systému a v případě potřeby mohou být graficky zobrazeny nebo vyvolány pro podrobnou analýzu. Systém používá k zobrazení tepelného chování rozváděče speciální firmware. Může být snadno připojen k systémům SCADA. Diagnostické funkce zahrnují např. kontrolu parametrů a generování trendů. Jsou-li překročeny předem určené prahové hodnoty, generuje se alarm, který se odešle do monitorovací stanice.

„Přehřátí je pro rozváděč jedním z největších rizik. Inteligentní sledování teploty v rozváděči snižuje nejen potenciální nebezpečí pro personál a zařízení, ale také dlouhodobé provozní náklady,“ vysvětluje Bernhard Gegenbauer, produktový manažer společnosti Eaton. „Nový diagnostický systém nabízí významné výhody oproti dříve zavedenému řešení, kterým je používání termovizního snímkování. Protože nepřetržitě sleduje i skrytá nebo těžko přístupná místa v rozváděči, je schopen nabídnout mnohem přesnější představu o tepelném chování rozváděčových systémů a jeho diagnostické a alarmové funkce zajišťují lepší řízení rizik.“

Autonomní snímače teploty používané v diagnostickém systému lze snadno namontovat přímo na sběrnice nebo ve spojích tak, aby byly nezávisle napájené pomocí elektromagnetického pole. Umožňují měření teploty a přenos dat už při protékajícím proudu 50 A. Systém je zcela bezúdržbový a je ideální do míst, která jsou během provozu nepřístupná, jako jsou např. sběrnicové oddíly.

Naměřené hodnoty jsou spolehlivě přenášeny rádiovou komunikací v pásmu 2,4 GHz v souladu s normou IEE 802.15.4 – buď přímo do řídicího systému, nebo na server se systémem Linux. Bezdrátový přenos dat v několika polích minimalizuje náklady na instalaci a konfiguraci. Kromě toho zůstávají sběrnicové oddíly mimo nebezpečí, jež představuje použití běžných snímačů připojených vodiči. Vzhledem k tomu, že každý snímač je samostatně adresovatelný, je podporována přímá implementace v systémech SCADA. 

(Eaton)