Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Diagnostický systém pro měření a analýzu doběhu strojů

číslo 8/2006

Diagnostický systém pro měření a analýzu doběhu strojů

Specialista na průmyslovou bezpečnost, švédská firma Jokab, přichází s novou metodou měření a analýzy doběhu na všech lisech, tvářecích strojích a podobných zařízeních. Hodnoty doby, dráhy a rychlosti doběhu ve vztahu k okamžiku vybavení signálu stop, které jsou důležité pro údržbu a seřízení strojů, hledání případných chyb a závad a optimalizaci chodu strojů, jsou měřeny různými senzory a pomocí převodníku Smart (na obr. 1 uprostřed) převáděny do počítače. Převodník má pro tyto účely osm konektorů M12, na něž může být připojeno devět digitálních I/O, jeden vstup pro inkrementální snímač a dva analogové vstupy. Z jednotky Smart jsou signály přenášeny pomocí USB do počítače, kde je instalován software Smart-Manager. Tento software řídí měření a zaznamenává, zobrazuje a analyzuje naměřené hodnoty. Výsledky je možné tisknout v podobě protokolů, tabulek a grafů. Změřené hodnoty se také uchovávají pro srovnání s následným měřením a pro kontrolní orgány.

Obr. 1.

Obr. 1. Diagnostický systém Smart (Jokab)

Pro diagnostiku strojů je zvláště výhodné, že v jednom společném grafu lze zobrazit výsledky starého a nového měření i několika parametrů současně, např. před seřízením a po seřízení stroje nebo po uplynutí určité doby provozu. Systém Smart je také ideální pro povinné měření doby nebo dráhy doběhu, které se u vybraných strojů musí provádět jednou ročně (v ČR tuto povinnost stanovuje nařízení vlády č. 378/2001, které je v souladu s evropskou směrnicí 89/655/EHS).

Například u lisů se jako bezpečnostní senzory často používají světelné závory a záclony. Je nezbytné, aby tyto prvky nebyly umístěny až na hranici nebezpečné zóny, v níž se pohybuje nástroj, ale v takové vzdálenosti před ní, aby při vybavení signálu stop stroj zastavil dříve, než může obsluha dosáhnout do nebezpečného prostoru. Stejně tak nesmí být možné, aby obsluha stačila sáhnout do nebezpečné zóny ještě před bezpečným zastavením stroje poté, co přestala stlačovat spínač dvouručního ovládání. Ze strany obsluhy přitom nemusí jít o úmysl, ale o reflexivní pohyb např. ve snaze vyjmut předmět, který nedopatřením spadl do pracovního prostoru stroje. Podrobně se návrhem umístění bezpečnostních senzorů u strojů, kde hrozí nebezpečí úrazu tlakem, střihem, pořezáním, bodnutím, píchnutím, zachycením apod., zabývá norma ČSN EN 999 (Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla). Norma pro tyto účely stanovuje rychlosti pohybu končetin, rychlost chůze atd. Jako vstupní parametr pro výpočet umístění bezpečnostních prvků je ovšem třeba znát také dobu, resp. dráhu doběhu – a právě její určení je úkolem systému Smart od firmy Jokab.

V České republice firmu Jokab zastupuje společnost Contra, s. r. o., Brno.

Zdeněk Slezák

CONTRA, spol. s r. o.
Bohuslava Martinů 64
602 00 Brno
tel.: 543 210 046
fax: 543 242 712
e-mail: contra-brno@contra-brno.cz
http://www.contra-brno.cz