Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Diagnostický software pro decentralizované řídicí systémy

číslo 5/2006

Diagnostický software pro decentralizované řídicí systémy

Současné průmyslové podniky bez automatizace výrobních i dalších procesů si už vůbec nelze představit. Bez použití programovatelných automatů, mikropočítačů a robotů by např. libovolný současný automobil byl téměř k nezaplacení. Naproti tomu ovšem je při trvale rostoucím podílu techniky, a s tím spojené složitosti výrobních pochodů, pro podniky stále obtížnější řídit výrobní procesy bez poruch a co nejefektivněji.

S cílem usnadnit provozovatelům automatizovaných systémů práci spojenou se sledováním procesů a vyhledáváním chyb i jejich odstraňováním byl na Technické univerzitě v Drážďanech (TU Dresden) od roku 1998 vyvíjen speciální diagnostický softwarový nástroj pro decentralizované automatizační systémy. Nyní je uváděn na trh pod obchodním názvem Autospy. Jde o určitý druh provozního zapisovače podrobně zaznamenávajícího vše, co se děje v programovatelných automatech (PLC) ovládajících výrobní zařízení. Na rozdíl od běžných měřicích přístrojů nový nástroj nesleduje činnost jednotlivých PLC zvenku, nýbrž přímo z vnitřku. Odtud tedy podrobně sleduje proces řízení a v reálném čase zaznamenává všechny údaje, které obslužný nebo servisní personál požaduje.

Metoda vyvinutá na katedře aplikované informatiky TU Dresden dokáže díky dlouhodobému záznamu vybraných událostí a integrovaným speciálním filtračním funkcím odhalit i velmi krátké a mimořádně vzácné poruchy řídicího systému, které lidské smysly nepostřehnou.

Zajímavé možnosti využití nového diagnostického softwaru se podle jeho původců nabízejí také při uvádění do chodu a optimalizaci činnosti automatizovaného výrobního zařízení s PLC na dálku. Pracovníci servisu se při jeho použití mohou kdykoliv přes linku ISDN připojit k příslušnému řídicímu systému a např. i z domova sledovat jeho funkci a stanovit diagnózu. S pomocí globálně pracujícího diagnostického systému lze vykonávat pohotový servis na dálku bez nutnosti výjezdu servisního technika. To umožňuje zkrátit prostoje zařízení, popř. jim i předejít, a tak redukovat provozní náklady. Nový software může být rovněž užitečný při školení a doškolování automatizačních techniků.

Diagnostický softwarový produkt Autospy již s úspěchem používá více než 100 zákazníků v Německu, Velké Británii, Nizozemsku, Polsku, Rakousku a Švýcarsku. Průmyslový klub Saska ocenil autory projektu zvláštní cenou za inovaci. Širší odborné veřejnosti byl nástroj Autospy představen na veletrhu SPS/IPC/Drives 2005 v Norimberku. Podrobnější informace o něm lze získat na adrese http://www.autospy.de
[Informace pro tisk TU Dresden, listopad 2005.]

Kab.