Aktuální vydání

celé číslo

04

2020

Balicí a plnicí linky, výrobní logistika

Příslušentví robotů

celé číslo

Device Description Language standardem IEC

číslo 5/2004

Device Description Language standardem IEC

Device Description Language (DDL), jazyk pro tvorbu jednotných popisů provozních přístrojů a zařízení pro účely jejich digitální komunikace (Electronic Device Description – EDD) nezávislých na operačním systému počítače a protokolu komunikační sběrnice, byl mezinárodní elektrotechnickou komisí (International Electrotechnical Commission – IEC) jednomyslně přijat za mezinárodní standard označený IEC 61804-2. Poradenská firma ARC Advisory Group předpokládá, že vedle potvrzení významu komunikačního protokolu HART (Highway Addressable Remote Transducer) jde o důležitý moment z hlediska podpory tohoto protokolu i dalších řešení používajících DDL výrobci automatizační techniky i z hlediska jejich rychlejšího přijetí uživateli. Vedle protokolu HART jde především o sběrnice Foundation Fieldbus a Profibus. Lze očekávat, že výraznější podpora DDL povede ke vzniku nových zajímavých aplikací, které řešením s protokolem HART zajistí dlouhodobou životaschopnost. Současně lze hovořit o úspěchu firmy Emerson Process Management, která již delší dobu spolupracuje se členy předních světových standardizačních uskupení na zdokonalení metody DDL právě s cílem dosáhnout jejího mezinárodního uznání. Firma Emerson zastává názor, že zdokonalená metoda DDL předčí navrhovaný alternativní způsob s názvem Field Device Tool/Device Type Manager (FDT/DTM), neboť vychází vstříc požadavkům konečných uživatelů na volný výběr přístrojů, zařízení a systémů od různých dodavatelů, na transparentní a snadno použitelná operátorská rozhraní a zobrazení a na snadné připojování provozních zařízení a modernizaci systémů.
[ARC News, 9. dubna 2004.]

(kp)

Inzerce zpět