Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

DevCom předává hlavní ceny sedmi školám v soutěži AMJ 2020

Ve dnech 13. února až 10. března 2020 se konal 26. ročník celostátní odborné soutěže středních škol Automechanik Junior 2020 – krajská kola – v regionech ústeckém, středočeském, karlovarském, libereckém, pražském, královéhradeckém a jihomoravském pro obor mechanik-opravář motorových vozidel a autotronik. Tento ročník pořádaly školy: SŠT Chomutov, SDŠ a SOU Kladno, SPŠ Ostrov nad Ohří, ISŠ Vysoké nad Jizerou, SOU Praha-Radotín, SOŠ a SOU Hradec Králové a ISŠA Brno, ve spolupráci s hlavním sponzorem a výrobcem automobilové diagnostiky, společností DevCom s. r. o.

Ve dvanácti regionech České republiky byla letos opět vyhlášena soutěž Automechanik Junior, i když ne v každém kraji se soutěž nakonec konala. Letošní ročník celorepublikové středoškolské soutěže byl na jednu stranu velmi bohatý na výkony a ocenění, ale na druhou stranu byl velmi náročný pro organizátory z důvodů obav a náhlého nařízení vlády ohledně koronaviru. I přes tato opatření bylo možné letos pokračovat ve spolupráci s českými školami v oboru autotroniky a automechaniky, v kterém působí společnost DevCom již více než dvacet let jako výrobce diagnostických přístrojů, osciloskopů a speciálních výukových diagnostických a autotronických panelů.

„Letos jsme se rozhodli více investovat do řad budoucích autotroniků a poskytli jsme partnerství prostřednictvím věnování sponzorského daru, kompletní diagnostiky pro osobní a užitkové vozy TSPRO – TROODON, sedmi vítězným školám této prestižní soutěže. Původně jsme plánovali obdarovat všech deset vybraných regionů, ale nařízením vlády z 10. 3. 2020 byla soutěž v regionu jihočeském, pardubickém a plzeňském zrušena. Doufám, že příští rok se obejdeme již bez komplikací a budeme moci dále rozvíjet vzájemné vztahy a obdarovat i ty školy, na které se letos nedostalo,“ řekl Petr Bärtl, vedoucí obchodu a marketingu společnosti DevCom.

[Tisková zpráva DevCom, 16. 3. 2020.]             

(ed)