Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Deváté symposium IFAC na téma nákladově orientovaná automatizace

V návaznosti na úspěšná symposia o nízkonákladové automatizaci (Low Cost Automation, 1986 až 2007) se 1. až 3. září 2010 v Praze uskuteční seminář COA 2010 – Cost Oriented Auitomation (nákladově orientovaná automatizace) s podtitulem Affordable Automation Systems (cenově dostupné automatizační systémy). Symposium se soustředí zejména na výzvu, jak snižovat náklady na automatizaci. Úspor nákladů se ovšem nedosahuje jen výběrem těch nejlevnějších systémů, ale i dalšími metodami, např. výběrem vhodné architektury a softwarových nástrojů pro snadnou integraci systémů a komunikaci, spoluprací obsluhy s automatizačními systémy, vývojem řídicích systémů s velkou flexibilitou, škálovatelností a otevřeností, metodami pro rychlý a levný návrh průmyslových řídicích systémů a jejich programování, postupy zefektivňujícími fázi verifikace a testování systémů, lepším vzděláním a zaškolením pracovníků údržby, optimalizací metod provozu a údržby a v neposlední řadě „recyklací“ systémů, které byly vyřazeny z provozu.
Bližší informace a termíny uzávěrek jsou na http://www.ifac.cz/coa/.

(Bk)