Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Deváté mezinárodní sympozium Life Sciences se konalo v Praze

Významní představitelé z oblasti farmacie, biotechnologií a medicínské techniky, souhrnně nazývané anglickým názvem life sciences, se nedávno setkali v Praze na devátém mezinárodním sympoziu organizovaném společností Rockwell Automation, aby zde diskutovali o tom, jak dosáhnout systematického zlepšování technických i ekonomických výrobních procesů – operational excellence. Sto čtrnáct odborníků z firem z celého světa diskutovalo o aktuálních otázkách spojených s průmyslovou výrobou v této oblasti a vzájemně se informovali o svých zkušenostech, jak na tyto otázky hledat správné odpovědi.
 
Základní rámec jednání dvoudenní akce nastínil ve své úvodní řeči Stephen Pulsifer, ředitel globálního marketingu pro oblast Life Sciences společnosti Rockwell Automation. „Novým imperativem je udržitelný rozvoj. Jde o víc než jen o ‚zelená‘ hesla. Jde o snižování spotřeby energie a objemu odpadů a o implementaci čisté výroby pomocí změn ve struktuře vašich výrobních procesů i dodavatelských řetězců. Zásadní problém je, jak toho dosáhnout, a přitom současně optimalizovat využití výrobních prostředků, co nejvíce zkrátit dobu uvedení výrobku na trh a snižovat celkové náklady.“
 
Odpověď lze shrnout do dvou anglických slov: operational excellence. Jednání obou dní symposia bylo vymezeno obsahem tohoto termínu, který lze do češtiny volně přeložit jako „provozní dokonalost“ a znamená proces komplexního a systematického zdokonalování výrobních procesů po technické, organizační i ekonomické stránce. Diskutovalo se tedy o různých způsobech řízení výroby, o přístupech od využití metody six sigma až po uplatnění provozní analytické techniky – ale jako základ pro dosažení operational excellence se diskutující znovu a znovu vraceli k efektivní automatizaci výrobních procesů prostřednictvím implementace systémů řízení výroby MES (Manufacturing Execution Systems).
 
Mnohé z průmyslových gigantů, které k sobě poutají pozornost odborníků, již MES na určité úrovni využívají. Posluchači se dozvěděli, jak v jedné biochemické firmě MES podporuje principy štíhlé výroby (lean manufacturing) nebo jak v závodě vyrábějícím antidepresiva MES přispěl k omezení papírové dokumentace.
 
Mnozí s trochou závisti poukazovali na to, že v jiných průmyslových oblastech se automatizace vyvíjí naprosto bez omezení, ale v oblastech, kde jde o lidské zdraví, trvají změny v automatizaci výroby velmi dlouho, protože jak sami výrobci, tak regulatorní orgány bezpodmínečně trvají na vysoké kvalitě. Ovšem účastníci symposia konstatovali, že i v oboru life sciences dochází k pokroku: automatizační inženýři hovořili o rozvíjejícím se přijímání MES na podnikové úrovni jako vhodné cesty k dosažení správné výrobní praxe a vysoké kvality výroby a odborníci z oblasti validace výroby poukazovali na iniciativy zabezpečující moderní automatizaci podporu ze strany průmyslu i evropských regulatorních orgánů.
 
Proces uplatňování MES zjevně nabírá na rychlosti a mnozí z delegátů, kteří již mají s využitím MES v praxi zkušenosti, hovořili o povzbudivých výsledcích. Například bylo uvedeno, že po zavedení MES se v průběhu tří týdnů snížil počet chybně vyrobených šarží o 100 %, přestože objem výroby se nezměnil; díky MES bylo odstraněno 90 % chyb v dokumentaci způsobených manuálním zadáváním dat, a došlo k 80% zkrácení doby operací potřebných pro sledování kvality.
 
Ovšem ti samí delegáti, kteří hovořili o skvělých výsledcích, upozorňovali účastníky symposia také na rizika uplatnění MES. Operational excellence podporovaná MES je víc než jen technický systém. Značné úsilí musí být věnováno také vybudování spolehlivé informační infrastruktury, integraci systémů podniku od provozu až po vrcholové vedení a školení pracovníků. Úspěch MES je založen na důkladné znalosti výrobních technických i ekonomických procesů, a proto je nutné vytvořit multioborový tým, plně angažovaný při jeho implementaci. Považuje se za důležité, aby v každém provozu i ve vedení podniku byli lidé přesvědčení o potřebnosti a výhodách MES, jimž záleží na úspěšném procesu jeho zavedení.
 
V závěru konference bylo dosaženo shody v tom, že budoucnost operational excellence v průmyslových oborech farmacie, medicínské techniky a biotechnologií vede jen jednou cestou, a to využitím MES. Delegáti s nadějí očekávají, že na dalším, již desátém symposiu se budou moci navzájem pochlubit svými novými úspěchy.
(Rockwell Automation)
 
Obr. 1. Deváté mezinárodní sympozium Life Sciences – pohled do přednáškového sálu