Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Detekce ropných látek a emulzí na hladině

číslo 7/2004

Detekce ropných látek a emulzí na hladině

Společnost Aquasant přichází na trh se speciálním přístrojem (obr. 1) pro detekci uhlovodíků na hladině vody. Při vývoji byl kladen důraz na kvalitu, přesnost a spolehlivost. Výsledkem je zařízení, které pracuje spolehlivě již od výšky vrstvy 1 mm.

Obr. 1.

Tyčová sonda detektoru je umístěna ve speciálním polyethylenovém plováku. Aktivní část snímací sondy je potažena teflonem a opatřena referenční elektrodou. Pracovní rozsah teploty média je +5 až +60 °C. Sonda obsahuje hlavici s integrovaným převodníkem, který je kabelem propojen s vyhodnocovací jednotkou.

Sonda pracuje na impedančně-kapacitním principu. To, který princip bude při měření převládat, je závislé na vlastnostech měřeného média. Standardně je sonda nastavena na detekci ropných látek. Při změně média se jednoduchým způsobem sonda „naučí„ poznávat nové médium: sondu ponoříme do prvního média, uložíme jeho elektrické vlastnosti do paměti, potom do druhého média a opět jeho vlastnosti uložíme. Tím je sonda připravena k měření. Nastavení parametrů a komunikaci s okolím zajišťuje vyhodnocovací jednotka.

Podle typu vyhodnocovací jednotky lze výšku vrstvy na hladině měřit buď limitně (VTI 300 K) nebo kontinuálně (FTI 600K: 0 až 5 cm, 4 až 20 mA).

V extrémních podmínkách je možné daný systém dodat s vyhříváním.

Výrobcem přístroje je švýcarská společnost Aquasant Messtechnik AG, která nabízí již od roku 1982 měřicí systémy nejvyšší kvality pro použití v chemickém a farmaceutickém průmyslu a nověji také systémy pro řízení výroby a ochranu životního prostředí. Od roku 1996 používá certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001.

Kompletní sortiment firmy Aquasant Messtechnik AG dodává na český a slovenský trh její výhradní dodavatel, společnost Level Instruments spol. s r. o.

(Level Instruments)

Inzerce zpět