Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Detekce na úrovni – Dinel

číslo 4/2006

Detekce na úrovni – Dinel

K zaznamenávání přesné polohy, počítání výrobků v procesu výroby, různé způsoby měření veličin a rozměrů apod. jsou třeba stále přesnější a dokonalejší čidla a snímače. Pro mnohé specifické úlohy mnohdy nelze použít standardní optoelektronické nebo jiné snímače. Společnost Schneider Electric si je tohoto problému vědoma, a tak se v říjnu 2004 stala její součástí firma Dinel, specializovaná na detekci přítomnosti hmotných objektů s použitím optoelektronické techniky, včetně laserové.

Obr. 1.

Obr. 1. Ukázka z nabídky optoelektronických snímačů společnosti Schneider Electric

Společnost Schneider Electric tímto krokem rozšířila svou nabídku v oblasti detekce o speciální fotoelektrické a laserové snímače, skleněná a plastová optická vlákna, vidlicové a rámové optoelektronické snímače, snímače barvy a detektory značek a předmětů z transparentních materiálů (obr. 1). Z celé nabídky snímačů a prvků řady XUY pro optoelektronickou detekci jsou nejdůležitější výrobky z následujících čtyř podskupin.

Polarizované reflexní snímače

Polarizované reflexní snímače XUY BA a XUY BT s maximální detekční vzdáleností 2 m s odrazkou o průměru 84 mm se napájejí ze zdroje 10 až 30 V DC. Jsou snadno nastavitelné a vyznačuji se mnoha vylepšeními, např. indikací připojení do systému, automatickou kontrolou znečištění optických prvků nebo blokováním tlačítek k zabránění zneužití. Důležitým prvkem je také možnost volby přímého nebo inverzního výstupu (PNP/NPN).

Obr. 2.

Obr. 2. K detekci přítomnosti lesklých plechových dóz na dopravníku jsou určeny snímače XUY BA nebo XUY BT

Typickou úlohou pro snímače řady typu BA a BT je detekce přítomnosti nebo polohy objektů především na dopravnících, a to i lesklých předmětů, jako jsou plechové dózy (obr. 2).

Fotoelektrická čidla s velkým dosahem

Detekční vzdálenost fotoelektrických čidel Thru-beam XUY-RC, určených k detekci tmavých výrobků na dopravníku (pryž apod.), je až 15 m. Napájení je 10 až 30 V DC nebo 18/240 V AC/DC. Výstup je PNP/NPN nebo reléový, podle typu. Jejich přednostmi jsou velká detekční vzdálenost a miniaturní rozměry.

Difuzní reflexní čidla

Difuzní reflexní čidla XUY P jsou vyráběna přímá nebo úhlová, ve válcovém pouzdru M18 nebo kvádrová s detekční vzdáleností až 40 mm pro napájecí napětí 10 až 30 V DC. Typicky se používají k detekci přítomnosti víčka na hrdle láhve nebo značek na obalovém materiálu.

Obr. 3.

Obr. 3. Detekce přítomnosti komponenty v osazovacím stroji s použitím optického vlákna

Optická vlákna

Optická vlákna XUY A/FV (plastová/skleněná) se používají všude tam, kde je nedostatek místa, a to k detekci přítomnosti komponent v osazovacích a sestavovacích strojích (obr. 3), k detekci těles z tmavých nebo průhledných materiálů apod. Optická vlákna je možné použít se zesilovači s reléovým výstupem anebo výstupem PNP/NPN. Jejich zásadní předností jsou malé rozměry vlastního vlákna (průměr vlákna 0,5 až 1 mm).

Vidlicové snímače

Velice výkonným prvkem v řadě snímačů od firmy Dinel jsou vidlicové snímače XUY F, pracující v režimu thru-beam se zaručeným dosahem 2 až 225 mm. Jejich napájecí napětí je 10 až 30 V DC. Typické použití představují např. detekce přítomnosti štítků na obalech nebo dopisních obálek na dopravníku (obr. 4). K jejich přednostem patří také hliníkové pouzdro.

Obr. 4.

Obr. 4. Vidlicové snímače XUY F detekují přítomnost štítků apod.

Široká oblast použití

Součástí řady XUY jsou rovněž snímače kontrastu a barvy a fotoelektrická čidla s potlačeným pozadím. Jako příklad lze uvést miniaturní kontrastní (laserový) snímač XUY PCCO929LSP s detekční vzdálenost nastavitelnou v rozmezí 4 až 15 cm, napájením 10 až 30 V DC, výstupem PNP a detekcí znečištění optiky.

Výrobky firmy Dinel, dodávané na trh v ČR pod značkou Telemecanique, nacházejí použití v mnoha oblastech techniky – při balení, značení, dopravě a skladování výrobků a zboží, ve výtazích a při automatickém ovládání dveří, v automobilovém průmyslu, metalurgii, při výrobě elektroniky apod. Společnost Schneider Electric s nimi může vyjít vstříc nejrozmanitějším požadavkům zákazníků.

Antonín Zajíček,
marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Středisko služeb zákazníkům - tel.: 382 766 333
http://www.schneider-electric.cz