Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Deset let Schenck spol. s r. o. v ČR

Automa 5/2000

-sk-

Deset let Schenck spol. s r. o. v ČR

Firma Schenck spol. s r. o., dceřiná společnost koncernu Carl Schenck AG, připomněla seminářem konaným v Praze dne 16. května již deset úspěšných let svého působení na dříve československém a nyní českém trhu. Seminář, který navázal na tradiční akce tohoto typu pořádané firmou v první polovině 90. let, byl tematicky zaměřen především na vážicí techniku. Účastníkům byly podány základní informace o struktuře koncernu Schenck a o společnosti Schenck spol. s r. o. Praha. Dále bylo pojednáno o jejich nabídce jak výrobků diskontinuální i kontinuální vážicí techniky, tak i komplexních řešení v oboru vážení.

Akciová společnost Carl Schenck AG je v současné době mateřskou společností těchto tří významných dceřiných firem s různým zaměřením:

 • Schenck RoTec GmbH, pokrývající oblast vyvažovací a diagnostické techniky a poskytující zákazníkům kompletní výběr výrobků a služeb, které zajišťují bezproblémový chod rotujících a oscilujících částí strojů a agregátů.UL>
 • Schenck Pegasus GmbH, zaměřená na vývoj a realizaci koncepcí a zařízení pro zkoušení a automatizaci v automobilovém průmyslu. Nabízí soubor řešení pro vývoj, výrobu, montáž a kontrolu kvality u finálních výrobců i jejich subdodavatelů.
 • Schenck Process GmbH, poskytující nejmodernější řešení pro vážení, dávkování, vibrační dopravu, prosévání a nabízející prostředky pro komplexní automatizaci procesů ve zpracovatelském průmyslu.

Zákazníkům v bývalém Československu a posléze České republice byla firma Schenck známa již od počátku 60. let. V roce 1990 bylo v Praze založeno její stálé zastoupení a v roce 1992 vznikla dceřiná společnost Schenck spol. s r. o., stoprocentně vlastněná koncernem Carl Schenck AG. Tato společnost je v ČR špičkou ve vývoji, výrobě a v dodávkách vážicích systémů. Je bezkonkurenčně největším dovozcem celého spektra průmyslové vážicí a automatizační techniky. Přední postavení zaujímá i mezi výrobci v tomto odvětví. Kromě dodávek komponent pro kontinuální a diskontinuální váhy a jednotlivých silničních, kolejových, jeřábových, zásobníkových, pásových, dávkovacích pásových vah a průtokoměrů sypkých hmot dodává do ČR množství komplexních aplikací pro řešení celých technologických uzlů.

Firma Schenck je ve světovém měřítku nejen jedním z největších výrobců vážicích zařízení a komponent pro váhy, ale zejména dodavatelem rozsáhlých komplexních systémů vážení, které jsou významnou částí informačních a technologických procesů v mnoha společnostech. K nejvýznamnějším aplikacím realizovaným firmou Schenck Process a jejími dceřinými společnostmi patří:

 • plnicí zařízení pro kapaliny a pevné látky,
 • nakládací a plnicí zařízení pro kolejová vozidla,
 • měření a evidence průtoku sypkých hmot,
 • diskontinuální a kontinuální dávkování a míchání sypkých hmot,
 • dávkování uhelného prachu,
 • automatizované expediční systémy.

Na zmíněném semináři si asi 110 přítomných odborníků vyslechlo přednášky s názvy:

 • 10 let dodává Schenck průmyslovou vážicí techniku do České republiky (přednášející M. Mikulec, Schenck spol. s r. o., Praha);

 • Schenck Process – výrobce nejmodernější vážicí techniky (J. Biebel, Schenck Process GmbH, Darmstadt);

 • Perspektivy rozvoje metrologie hmotnosti v České republice (P. Klenovský, Český metrologický institut, Brno);

 • Průmyslová vážicí technika Schenck v cementářském průmyslu (E. Pošvic, Lafarge Centre Technique Europe, Wien);

 • Nové směry v průmyslové vážicí technice (M. Mikulec, Schenck spol. s r. o., Praha);

 • Servis a poradenské služby ve firmě Schenck spol. s r. o. (M. Souček, Schenck spol. s r.o., Praha).

Účastníci semináře byli také informováni o tom, že firma Schenck spol. s r. o. připravuje na letošní rok nové, přepracované vydání souhrnné publikace o vážicí technice. Tuto publikaci i jakékoliv další informace o nabídce společnosti Schenck si lze vyžádat na adrese:

Schenck spol. s r. o.
Lužná 591
160 00 Praha 6 – Vokovice
tel. 02/33 09 41 11
fax 02/35 36 01 16, 35 36 58 89
http://www.schenck.cz
e-mail: info@schenck.cz