Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Desátý ročník konference LVEM

LVEM, Low Voltage Electrical Machi­nes (nízkonapěťové elektrické stroje), je ná­zev mezinárodní konference, kterou pořádá ústav výkonové elektrotechniky a elektro­techniky Fakulty elektrotechniky a komuni­kačních technologií VUT v Brně. Spolupořadateli konference jsou Slezská technická univerzita (Polsko) a Technická univerzita Žilina (SR). Výroční, desátý ročník se konal 8. a 9. listopadu 2010 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Brně-Šlapanicích. Zúčastnilo se jej 55 zájemců, kteří připravili celkem 36 příspěvků a osmnáct publikačních panelů. Účastníci byli zejména z českých uni­verzit, ale také ze Slovenska a Polska. Konfe­rence se koná každoročně, za podpory Gran­tové agentury ČR a také za podpory fakulty.
 
Letošní konference se zabývala zejména těmito tématy:
  • zvýšení účinnosti elektrických strojů ma­lého výkonu v souvislosti s doporučeními EU,
  • analýza a modelování vlastností malých elektrických strojů,
  • moderní metody měření,
  • situace ve výrobě malých elektrických strojů v ČR.
Tradičními partnery akce a účastníky jsou společnosti Atas Elektromotory Ná­chod, a. s., APS, a. s., Světlá nad Sázavou, Siemens Drásov, EMP, s. r. o., Slavkov u Brna, Juli Motorenwerk, s. r. o., Morava­ny u Brna, a další.
 
Další ročník konference se uskuteční 7. a 8. listopadu 2011 opět ve Šlapanicích u Brna. Více informací o konferenci a od­borných příspěvcích mohou zájemci na­jít také na http://www.uvee.feec.vutbr.cz/confe%1frence/LVEM10/.

(ed)