Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Den plný inspirativních workshopů a rozhovorů v centru INTEMAC v Kuřimi

Už osmým rokem podporuje výzkumné a inovační centrum INTEMAC v Kuřimi české průmyslové firmy, zabývá se moderními technologiemi pro průmysl a sleduje aktuální trendy v digitalizaci a automatizaci. Na 15. listopad 2022 centrum spolu se svými partnery připravilo Intemac Inspiration Day: den plný workshopů a diskusních stolů s možností komentované prohlídky inovovaného testbedu, kde se zájemci seznámili např. s moderními informačními systémy, využitím umělé inteligence ve strojovém vidění nebo digitálními dvojčaty. U diskusních stolů měli účastníci možnost sdílet zkušenosti a tipy k aktuálním tématům.

 

Z historie

Společnost Intemac Solutions, s. r. o., založilo v roce 2013 Jihomoravské inovační centrum (JIC) po vzoru rakouských center kompetence. Společnost sídlí v rekonstruovaných budovách průmyslového areálu v Kuřimi a od svého počátku nabízí služby především průmyslových firmám nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé České republice. K prvním projektům patřila diagnostika a kontrola kvality dílů pro lodní výtah nebo návrh ocelobetonové konstrukce, která lépe než běžné konstrukce pohlcuje vibrace a odolává změnám teploty, a proto je vhodná např. pro haly pro přesné obrábění.

V roce 2016 Intemac společně s průmyslovými partnery zahájil projekt nazvaný Výrobní buňka 4.0. Šlo o inteligentní výrobní jednotku, která kombinovala obráběcí stroj, průmyslový robot, měřicí stanici, řídicí systém, systém pro lokalizaci pohybu osob a materiá­lu, cloudovou výpočetní platformu a rozšířenou realitu. Projekt pomohl ověřit, že moderní technika, pružná automatizace, robotizace a snadná obsluha mohou být dostupné pro všechny výrobní firmy.

Společně s TAJMAC-ZPS a dalšími technologickými partnery Intemac byl v roce 2019 převeden z testbedu do výrobní praxe projekt výrobní buňky a vytvořil tak chytré pracoviště, které má ve srovnání se srovnatelnými CNC pracovišti třikrát vyšší výrobní kapacitu a až o 50 % nižší vedlejší časy. Více informací zájemci naleznou zde: https://www.intemac.cz/o-nas/pripadove-studie/tajmac-zps-s-nasi-pomoci-ztrojnasobil-vyrobni-kapacitu-obrabeciho-centra/.

V roce 2018 zahájil Intemac program Digimat – poradenství, koučink a trénink pro digitální transformaci malých a středních firem. Firmy se díky němu mohly pustit do zefektivňování své výroby: automatizace, digitalizace a optimalizace procesů.

 

Otevření nového testbedu

Loni byla dokončena přístavba prostor a zájemcům byl otevřen nový testbed. Firmy, ale i studenti si zde mohou vyzkoušet novou řídicí a automatizační techniku, výrobní technologie, digitalizaci, průmyslový internet věcí nebo třeba digitální dvojčata.

Součástí akce Intemac Inspiration Day bylo představení nového testbedu a pracovišť jednotlivých partnerů během komentovaných prohlídek. V testbedu zájemci najdou mimo jiné:

  • pokročilou techniku pro automatizaci výroby, včetně např. systémů strojového vidění,
  • průmyslové roboty,
  • podnikový informační systém Intemac­Works (pro virtuální správu výrobních procesů),
  • autonomní vozíky pro výrobní logistiku,
  • rozšířenou realitu pro potřeby údržby,
  • digitální dvojčata pro vývoj a trénování propojených zařízení ve virtuálním prostředí.

Vybavení je možné podle potřeb zájemců dále doplňovat a rozvíjet a zkoušet zde vlastní techniku a zařízení.

 

Tematické workshopy

V rámci Intemac Inspiration Day se konalo také několik zajímavých workshopů. Workshop Principy průmyslu 4.0 na příkladu flexibilní automatizace frézování představil jedno z klíčových pracovišť testbedu, výrobní buňku pro flexibilní kusovou a malosériovou výrobu s vysokým stupněm automatizace. Buňka obsahuje obráběcí centrum s paletovým zakladačem (Tajmac – ZPS), průmyslový robot (ABB), systém strojového vidění využívající umělou inteligenci (OptiSolutions) a další pokročilé automatizační komponenty (např. uchopovače Schunk). Vše sjednocuje a propojuje integrační platforma (B&R). O údržbu a servis se stará systém od firmy Mainware. Nedílnou součástí je digitální stín výrobní buňky: virtuální buňka určená k modelování a optimalizaci výrobních procesů.

Účastníci workshopu se dozvěděli, jaké principy jsou ve výrobní buňce použity, jak se použitý robot programuje, jak komunikuje s nadřazeným systémem a jak se definují jednotlivé výrobní dávky. Workshop vedli Václav Helán z firmy Intemac a Roman Mužík z B&R.

Další workshop s názvem Automatizace rutinních činností v kanceláři i v dílenském administrativním zázemí vedli Milan Brabec ze společnosti Sperling a Filip Unzeitig z firmy Aiviro.

Velmi zajímavým workshopem Digitální dvojče v praxi a vizi provedli účastníky Vlastimil Braun z firmy Compas Automatizace a Peter Janus z hostitelské firmy Intemac. O digitálních dvojčatech se více mluví, než by se skutečně používala v praxi. Ve workshopu se posluchači dozvěděli, co to vlastně digitální dvojče je, co digitální dvojče není a jak digitální dvojčata využít např. pro virtuální zprovoznění a decentrální řízení výroby. Zdůrazněna byla naléhavá potřeba standardizace v oboru digitálních dvojčat a otevřenost umožňující vzájemnou spolupráci digitálních dvojčat od různých výrobců.

Poslední z workshopů měl téma Chytré návody jako pomocník i nový obchodní model. V praxi je běžné, že zákazník požaduje po dodavateli mnohastránkovou dokumentaci, do které ale po předání nikdo ani nenahlédne, protože cokoliv v ní najít je časově velmi náročné. Mnohem lepší variantou jsou interaktivní návody na obsluhu a servis. Na workshopu se účastníci dozvěděli, jak skenovat stroje a kalibrovat modely pro zprovoznění rozšířené reality, jak vytvářet multimediální návody s 3D modely, fotografiemi a videoklipy, jak lokalizovat a identifikovat komponenty stroje pomocí AR a jak používat tablety s lidarem a chytré brýle pro virtuální realitu. Workshopem provázeli Martin Podešva z firmy Mainware a Martin Kühnel z firmy Intemac.

Součástí akce byly také moderované diskuse, a především četná neformální setkání účastníků.

 

Co se chystá?

V květnu začne v centru Intemac Akademie digitální transformace. Jde o seriál osmi jedno- až dvoudenních workshopů, které se budou konat přímo u jednotlivých partnerů. Na začátku akademie si každý účastník stanoví zadání vlastního optimalizačního projektu týkající se digitalizace a automatizace, který bude postupně řešit. První blok se zaměří na štíhlou výrobu (lean manufacturing), čímž si účastníci připraví půdu pro digitalizaci. Vyzkouší si, jak efektivně nastavit své výrobní procesy, logistiku, zásobování či nákup materiálu. Dále se seznámí s tím, jak efektivně sbírat data ve výrobě, jak je správně interpretovat a jak hledat prostor pro automatizaci a digitalizaci ve své firmě. Představeny budou také možnosti financování právě vzniklých projektů. Vše bude završeno závěrečnou zkouškou, kde budou účastníci prezentovat své projekty. Po úspěšném absolvování kurzu získají certifikát s hlavičkou Evropského centra pro digitální inovace – EDIH DIGIMAT. Tato platforma rozvíjí a implementuje digitální technologie do výrobních firem a koordinuje vzdělávací aktivity. Navíc též propojuje české výrobní firmy s odborníky z výzkumných ústavů a akademických pracovišť a pomáhá s vytvářením nových projektů digitalizace. „Digitalizace českých, zejména výrobních firem je klíčovou podmínkou pro úspěšně fungující Průmysl 4.0. Firmy se potýkají s nedostatkem lidí, rostoucími náklady na energie i vyšší cenou práce oproti jiným koutům světa. Intemac a další centra digitalizace jim z této pasti pomáhají. Díky EDIH to teď budou moci dělat ještě efektivněji,“ okomentoval přínos EDIH pro firmy Radomír Zbožínek, ředitel centra Intemac.

Dne 9. února se v Kuřimi ve spolupráci s firmami InspectorAI Services a OptiSolutions uskutečnil odborný seminář Vizuální kontrola spolehlivě s umělou inteligencí (https://www.intemac.cz/akce/vizualni-kontrola-spolehlive-s-umelou-inteligenci/). Seznámil účastníky s možnostmi vizuální kontroly kvality povrchu výrobků a rozměrové kontroly prostřednictvím systémů strojového vidění a umělé inteligence. Seminář se bude opakovat 13. dubna.

Prostory a vybavení centra Intemac jsou k dispozici rovněž pro vývoj a testování projektů jednotlivých firem (test before invest) a též pro firemní workshopy a školení nebo pro coworking.

 

Petr Bartošík

 

Obr. 1. Výrobní buňka 4.0, stěžejní součást testbedu v centru Intemac

Obr. 2. Akce Intemac Inspiration Day byla také příležitostí k mnoha neformálním setkáním a diskusím (https://youtu.be/fSkDmGvBjQo)

Obr. 3. Výrobní buňka 4.0 a její digitální stín