Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Den otevřených dveří ve výrobním závodě Eaton Elektrotechnika

Při příležitosti stého výročí založení me­zinárodní skupiny Eaton, která v Česku pro­vozuje několik poboček, pozvala firma Eaton Elektrotechnika v pátek 21. října 2011 své partnery a novináře na den otevřených dveří do výrobního závodu v Suchdole nad Lužni­cí. Firma uspořádala pro odborníky a noviná­ře komentované prohlídky jednotlivých vý­robních úseků. Účastníci této akce se mohli podívat do provozů na řezání a ohýbání ple­chů pro rozváděčové skříně, svařování skří­ní a jejich lakování. Podobně byla představe­na také výroba proudových chráničů a jističů (obr. 1). Prohlídka vedla jednotlivými provo­zy na osazování elektronických prvků, mon­táž přístrojů, jejich kontrolu a balení. Výro­ba ve tří- a čtyřsměnném provozu dává práci 939 pracovníkům ze Suchdola nad Lužnicí a okolí. Tím se společnost Eaton Elektrotechnika řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavate­le v Jihočeském kraji.
 
V České republice dodává Eaton přístro­je pro domovní a průmyslové elektroinstala­ce a přístroje pro distribuci elektrické energie a záložní zdroje. Při příležitosti dne otevře­ných dveří bylo oznámeno, že na produktech vyráběných v závodě v Suchdole nad Lužnicí bude uváděno pouze logo Eaton a zcela bude upuštěno od původního loga Moeller. Tím se završí postupné začleňování koncernu Moeller do skupiny Eaton, které začalo již v roce 2008. Změna označení však nemá žádný vliv na kon­krétní název výrobků, objednací číslo zboží, platnost certifikátů ani se nijak nedotýká tech­nické dokumentace výrobků. Název Moeller je odteď používán jen k označení produktové řady v textové podobě Moeller Series na typo­vém štítku a na etiketě obalu.
(ev)
 
Obr. 1. Při příležitosti stého výročí založení skupiny Eaton bylo možné prohlédnout si výrobu proudových chráničů a jističů v závodě v Suchdole nad Lužnicí