Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

DEMOCAR: měřicí technika Endress+Hauser přichází za zákazníky

číslo 4/2006

DEMOCAR: měřicí technika Endress+Hauser přichází za zákazníky

Výstavní kamion Democar Endress+Hauser je nový předváděcí vůz, který obsahuje měřicí přístroje simulující skutečné výrobní procesy, včetně komplexních řešení, a přinášející jejich multimediální prezentaci na plazmových obrazovkách. Návštěvníkům se tak představí reprezentativní průřez výrobním programem průmyslové měřicí techniky Endress+Hauser v přehledné a ucelené formě, včetně příkladů jejího použití v praxi.

Obr. 1.

Průmyslové měření je důležité pro zajištění trvalé kvality výrobků, bezpečný chod výrobních zařízení, ochranu životního prostředí a rovněž pro optimalizaci výrobních procesů. Je tedy nepostradatelné téměř všude: od výroby strojů po čištění odpadních vod. Společnost Endress+Hauser usiluje o to, aby její nabídka měřicích přístrojů pokryla téměř všechny požadavky. Ve výstavním voze Democar jsou proto instalovány nejen přístroje pro měření výšky hladiny (ultrazvukové snímače, vibrační sondy atd.), průtoku kapalin a plynů (např. indukční, vírové atd.), tlaku a rozdílu tlaků i teploty, ale také přístroje pro analýzu vody (pH, ORP, obsah kyslíku či chloru, zákal atd.) a k nim potřebné registrační přístroje (zapisovače, záznamníky) a prostředky pro průmyslovou komunikaci (sběrnice Profibus-PA, Commuwin II atd.).

Návštěvu předváděcího vozu Democar lze doporučit zejména pracovníkům z chemických a petrochemických podniků, z potravinářských a farmaceutických firem (včetně pivovarů anebo sodovkáren či úpraven vody), z výrobních i opravárenských strojírenských závodů, včetně automobilových, z podniků provozujících čistírny odpadních vod, zpracovávajících suroviny atd.

Vůz Democar se bude pohybovat po ČR ve dnech 22. až 26. května 2006 po trase procházející např. Českými Budějovicemi, Táborem, Ústím nad Labem, Litvínovem, Havlíčkovým Brodem, Brnem, Ostravou, Přerovem a Zlínem. Přesné údaje lze získat a popř. i sjednat mimořádnou návštěvu vozu Democar ve zvolené lokalitě u obchodních zástupců v regionu i v centrále společnosti Endress+Hauser Czech s. r. o. (tel.: 241 080 473, fax: 241 080 460, e-mail: marketing@cz.endress.com).

(hb)