Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Delta Group na Hannover Messe 2012

Delta Group byla na letošním Hannover Messe největším tchajwanským vystavovatelem. Tato společnost se již zúčastnila několika předchozích ročníků tohoto veletrhu, ale letos se poprvé představila v rozlehlém stánku, kterým zahajuje novou kampaň na podporu značky s mottem „Smarter. Greener. Together“.

Delta Group, založená v roce 1971, patří v současnosti mezi dvacet nejvýznamnějších tchajwanských značek. Na tiskové konferenci na Hannover Messe vyslovil prezident společnosti Yancey Hai její záměr: proniknout na globální trhy. Prohlásil také, že vyčerpání zdrojů je již celosvětovým problémem, a zlepšování energetické efektivnosti se tak stává stále významnějším. Delta Group se soustřeďuje na snižování spotřeby energie. Podle jejích údajů byla v roce 2011 díky energeticky úsporným produktům a službám snížena spotřeba elektřiny u zákazníků o 3 300 mi­lionů kW·h, což odpovídá snížení emisí CO2 o 2,02 milionu tun a 10% zvýšení energetické účinnosti ve srovnání s rokem 2010.

Jako přední firma v oblasti řízení spotřeby energie a napájecích systémů Delta masivně investuje do tří obchodních sektorů: výkonové elektroniky, systémů řízení energie a techniky budov (smart green life). Rovněž se aktivně podílí na plánování a výstavbě integrovaných služeb hospodaření s energií po celém světě a úspěšně se účastnila mnoha velkých projektů, jako jsou solární a větrné elektrárny pro napájení velkých stadionů, úsporné LED osvětlení velkých logistických komplexů apod.

Průmyslová automatizace

Delta je přední značkou v průmyslové automatizaci v Asii a postupně proniká na evropský trh. Již nyní má několik úspěšných referencí v Evropě, na Středním východě a v Africe. V České republice a na Slovensku používá prvky automatizace např. jeden z největších výrobců dřevoobráběcích strojů, Houfek, a. s., a také výrobci různých dalších automatizovaných strojů, výrobních a technologických linek (chladicí věže, čističky apod.). V Řecku se úspěšně uplatnily zejména velké měniče frekvence Delta ve vodárenství a v čerpacích stanicích. Systém automatizace budov je využíván i ve španělském prodejním řetězci módního zboží (4 000 poboček po celém světě). Obrat evropských distributorů firmy Delta vzrostl v roce 2011 o 20 % v porovnání s rokem 2010.

Z oboru automatizace byly ve stánku Delta Group vystavovány měniče frekvence pro střídavé motory, dále servomotory, systémy pro řízení pohybu ASDA-M (řízení pohybu v několika osách) a ASDA A2 (s inkrementálním snímačem pohybu s dvacetibitovým rozlišením), programovatelné logické automaty včetně rozšiřujících modulů a dvou- a čtyřřádkových displejů. K vidění byly také operátorské panely s ethernetovým rozhraním, komunikační sběrnicové systémy, regulátory teploty, snímače tlaku atd.

Delta ve svém stánku vystavila řídicí systémy určené pro specifické oblasti použití: výrobní linky (obr. 2), řídicí systémy textilních strojů, výtahů a stavebních jeřábů (obr. 3). K vidění byl též kamerový inspekční systém (obr. 4).

Návštěvníci expozice měli příležitost prohlédnout si hybridní napájecí systémy pro telekomunikační zařízení, dobíjecí stanice elektromobilů, infrastrukturu pro datová centra, malou větrnou turbínu a také megawattové konvertory větrné energie a vysokonapěťové měniče frekvence.

Ve stánku byl vystaven model nově otevřené „zelené“ budovy Delta Group, Tao-Yuan R&D Center. Tato budova v sobě zahrnuje koncepce zeleného stavitelství a automatizace budov. V objektu je v provozu i automatická výrobní linka s vizualizací. V budově jsou instalovány všechny energeticky efektivní automatizační produkty společnosti Delta. Za pozornost stojí skutečnost, že údaje o spotřebě energie jsou shromažďovány a zobrazovány v reálném čase. Také informace z výrobních linek jsou zobrazovány v reálném čase a mají k nim přístup vedoucí pracovníci po celém světě. Ve stánku byl tento inovativní systém živě předváděn.

(ev)

Obr. 1. Stánek společnosti Delta Group na Hannover Messe 2012

Obr. 2. Modely řídicího systému manipulačních linek

Obr. 3. Demonstrace řídicích systémů výtahů a stavebních jeřábů s použitím automatizační techniky Delta

Obr. 4. Inspekční kamerový systém

Produkty Delta Electronics obohatí český trh

Ve stánku společnosti Delta na Hannover Messe byl přítomen Pavel Pospíšil, ředitel firmy ProfCom, s. r. o., z Kolína, která je obchodním partnerem a distributorem výrobků Delta na českém a slovenském trhu. Pan Pospíšil odpověděl na několik otázek.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli distribuo­vat na českém trhu výrobky značky Delta?

Při mé obchodní cestě po Asii jsem hledal vhodného výrobce kvalitních produktů za dostupnou cenu. Delta Electronics se svými aktuálními produkty a vizemi do budoucna se ukázala jako firma velmi vhodná k obohacení našeho trhu. Společně jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci nejen v oblasti automatizace.

Na trhu řídicí techniky v České republice je v oboru automatizace dost ostrá konkurence. Čím se výrobky Delta odlišují, čím mohou konkurovat?

Ano, máte pravdu, konkurence je u nás skutečně silná. Produkty Delta jsou v mnoha případech tzv. zlatou střední cestou. Pod tlakem na snížení cen svých výrobků hledají zákazníci vhodnou alternativu. Nemohou si však dovolit snížit kvalitu použitím levných asijských značek, které nemají dostatečnou podporu ve světě. Tím se Delta výrazně odlišuje a postupně začíná konkurovat i velkým hráčům na trhu. A to nejen cenou a kvalitou, ale také vlastní inovací a silným vývojovým zázemím. Navíc v roce 2007 Delta Electronics významně investovala do výstavby nového závodu ve slovenské Dubnici nad Váhom, kde k dnešnímu dni zaměstnává téměř 1 000 pracovníků. Značka Delta tím vstupuje velmi rychle do povědomí v našem regionu.

Ve kterých oblastech se řídicí technika Delta uplatňuje? Můžete se pochlubit úspěšnou referencí?

Téměř ve všech oblastech, kde je třeba řídit otáčky a automatizovat procesy. Výhodou divize automatizace Delta je rozsáhlý a komplexní sortiment. Nemusíme tedy doplňovat projekty výrobky jiných výrobců, ale jsme schopni většinou dodat vše se značkou Delta, od měniče frekvence, přes operátorský panel až po řídicí systémy, servopohony, servomotory atd. Z poslední doby se můžeme pochlubit velmi zajímavými referencemi v čistírnách odpadních vod a při čerpání technologické vody, kde naše měniče frekvence pracují i v náročných podmínkách nepřetržitého provozu.

Jaké jsou vaše zkušenosti s tchajwanskými partnery?

Jsou přátelští, vždy pozitivně naladěni, dovedou dobře naslouchat, jsou velmi otevření našim připomínkám, názorům a nápadům na zlepšení. My se vždy snažíme o totéž směrem k nim. Velmi tvrdě pracují, mají propracovanou firemní kulturu a jasnou vizi, kam směřují. Víte, když jsem koncem roku navštívil výrobní závod Delta v čínském Wujiangu s 37 tisíci zaměstnanci na jednom místě, velmi mě překvapilo, kolik pracovníků se bez větších problémů se mnou domluvilo anglicky a jaký globální přehled o celé skupině Delta měli. Myslím, že mnohým firmám v Evropě chybí právě to pověstné – táhnout za jeden provaz.

Jak pohotově jste schopni zajistit dodávky a servis? Jaké další služby poskytuje vaše firma?

Hlavní centrální sklad produktů automatizace Delta pro Evropu je umístěn v nizozemském Ettenu. Kousek odsud, v Eindhovenu, je i centrála a vedení divize Delta Electronics Industrial Automation pro celou oblast EMEA. Náš sklad, který jsme nově vybudovali koncem roku 2010 a který postupně rozšiřujeme, aby obsahoval většinu produktů automatizace, se nachází v Kolíně. Zde máme zázemí pro servis, technickou podporu a opravárenské centrum. Pro některé zákazníky montujeme i rozváděče nebo menší předvýrobní sestavy, popřípadě i programujeme. Velmi důležitou součástí je v loňském roce nově vybudované školicí centrum, kde si technici a programátoři mohou produkty Delta vyzkoušet. Více informací je na www.profcom.cz nebo www.deltaelectronics.cz.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Pavel Pospíšil, ředitel firmy ProfCom, s. r. o., distributora výrobků Delta na českém a slovenském trhu