Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Decentralizovaný servopohon Sinamics S120M

Společnost Siemens rozšiřuje nabídku měničů řady Sinamics S120 o distribuovaný servopohon Sinamics S120M, který je decentralizovanou verzí modulárního měniče Sinamics S120, používaného pro náročné úlohy řízení polohy a pohybu (motion control) v mnoha různých oblastech průmyslu. Přenesení výkonové části měniče z rozváděče do motoru na poháněné ose znamená menší požadavky na místo v rozváděči a také méně ztrátového tepla odváděného z rozváděče. Nový systém využívá jediný hybridní kabel obsahující veškeré signálové a silové vodiče. Díky tomu je dosaženo nejen menší celkové délky kabelů, ale i zkrácení doby potřebné k instalaci kabeláže. Tímto kabelem jsou jednotlivé osy připojeny k rozbočovacímu modulu AM600, který je dále připojen k centrálnímu skříňovému rozváděči se současným systémem Sinamics S120. Díky decentralizovanému provedení pohonu a možnosti připojit k jednomu rozbočovacímu modulu v závislosti na požadovaném výkonu současně až dvanáct os je celý systém mnohem variabilnější, což je užitečné při stavbě nových i při modernizacích existujících strojů. Při vhodně dimenzovaném přívodu napájení lze použít libovolný počet rozbočovacích modulů současně.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.com