Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Decentralizovaná inteligence a modularizace – nové směry v automatizaci procesní výroby

Ve výrobních podnicích s klasicky řízenými kontinuálními výrobními procesy je celá výrobní technologie řízena decentralizovaným řídicím systémem (DCS), jehož jednotlivé řídicí jednotky, uživatelské terminály a ostatní součásti spolu komunikují specifickými komunikačními protokoly. Ačkoliv jsou průmyslové sběrnice standardizované, na aplikační úrovni používají různí výrobci různé specifikace, což brání otevřené komunikaci.
 
Decentralizované řídicí systémy s pevnou architekturou však nevyhovují požadavkům moderního, rychle se měnícího trhu. Protože doba životního cyklu výrobků je stále kratší, je třeba zkracovat také dobu vypracování návrhu a instalace výrobních zařízení. Provozovatelé výrobních zařízení rovněž požadují, aby náklady na změny výrobního sortimentu nebo vyráběného množství byly co nejmenší.
 
Požadavkům trhu na pružnost a rychlost přizpůsobení novým požadavkům vyhovují modulární řídicí systémy s otevřenými rozhraními.
 
Tématem letošního, již 77. generálního shromáždění asociace NAMUR, jehož sponzorem je WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, je „decentralizovaná inteligence a modularizace – nové směry v automatizaci kontinuálních procesů“. Konkrétní řešení, která budou utvářet budoucí oblast automatizace procesů, budou představena v Bad Neuenahru (Německo) ve dnech 6. a 7. listopadu 2014. Shromáždění je určeno pouze pro členy sdružení Namur a vybrané hosty.
 
Asociaci Namur asi není třeba našim čtenářům dlouze představovat: je to německé sdružení uživatelů automatizační techniky v procesním průmyslu. Působí od roku 1949, za dobu své existence vydala mnoho dokumentů a doporučení a v současné době úspěšně rozvíjí i mezinárodní aktivity a spolupráci. V Bad Neuenahru se na jejím generálním shromáždění sejde více než 550 účastníků; jde tedy o jednu z největších akcí v oboru a možnost účastnit se jí považují automatizační a procesní inženýři za čest. O průběhu akce budeme čtenáře informovat bezprostředně a heslovitě prostřednictvím Twitteru (@Casopis_Automa) a skupiny Automa na LinkedIn; následně rozsáhlejším článkem i v tištěné podobě časopisu Automa. Generální shromáždění Namur mají v oboru velkou vážnost a výsledky jednotlivých pracovních skupin, prezentované na shromáždění, určují směr vývoje v oboru.
 
Wago je pro mnohé synonymem pro elektrickou pružinovou svorku. Společnost WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vyrábí svorky a další elektroinstalační prvky již šedesát let, ale současně je už dvacet let též dodavatelem automatizační techniky. V 90. letech minulého století začala na trh dodávat modulární I/O systémy pro provozní úroveň řízení, nezávislé na komunikačních sběrnicích. Postupně se sortiment rozrůstal tak, že v současné době tvoří ucelenou nabídku pro kompletní řídicí systémy pro automatizaci v oblastech strojní výroby, technických zařízení budov, energetice nebo právě v procesním průmyslu. Na generálním shromáždění Namur Wago představí novou architekturu pro modulární systémy řízení procesů. Tomuto tématu bude věnována plenární přednáška a dále pět prezentací v rámci workshopů. Architektura modulárních a flexibilních řídicích systémů byla navržena v souladu s doporučením Namur NE 148 Požadavky na automatizační techniku pro modulární zařízení v procesní výrobě. V plenární přednášce a workshopech se bude jednat o návrhu takových systémů, digitálním popisu modulů procesních zařízení, otevřených komunikačních systémech a rozhraních pro automatizaci procesní výroby a pro tzv. balené jednotky – ucelené moduly technologických zařízení vestavěné pro snazší dopravu a montáž do kontejnerů. Wago přitom vychází z koncepce kyberfyzických systémů, jež se v Německu odráží v projektu Industrie 4.0.
 
Kromě přednášek hlavního sponzora na generálním shromáždění zazní v jednotlivých sekcích i množství dalších zásadních příspěvků, např. o výsledcích dosažených v oblasti tvorby datových kontejnerů v souladu s doporučením NE 150 (Standardizace výměny dat mezi CAE a DCS nezávisle na výrobci a systému), které bylo představeno na minulém shromáždění. Další workshopy se budou zabývat např. zabezpečením výrobních systémů, systémy snímačů a technikou pohonů. Představitelé Namur a pozvaní čínští hosté budou informovat o vývoji čínského procesního průmyslu a aktivitách Namur v této zemi.
 
Druhý den akce bude věnován udělování cen Namur a přehledovým přednáškám, např. na téma mobilní automatizace nebo výrobní logistiky.
(Bk)