Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

DCIx MES – výkonný nástroj pro řízení a optimalizaci výroby

DCIx MES je informační systém pro detailní evidenci rozpracované výroby. Monitoruje aktuální stav výrobních zakázek, stav výroby na jednotlivých strojích, aktuální přiřazení pracovníků k zakázkám a objem rozpracované výroby. Získává od pracovníků nebo automatizovaně ze strojů informace o ukončení zakázek, o počtu vyrobených a neshodných kusů, odpracovaných hodinách a prostojích a jejich důvodech. Uplatnění nachází nejen v zakázkové výrobě, ale významným pomocníkem je i v sériové výrobě, kde monitoruje takt a informuje o případném skluzu.

DCIx MES poskytuje přehled pro mistry o aktuálním stavu na pracovišti: kdo, kde a na jaké zakázce právě teď pracuje. Odhaluje rezervy ve výrobě způsobené např. čekáním na materiál, na seřizovače nebo na údržbáře. Ukazuje výrobní časy, porovnává je s plánem a vyhodnocuje celkovou efektivitu zařízení. Ze souboru uložených dat vytváří manažerské analýzy a pro další zpracování je zpřístupňuje ve formátu MS Excel.

Sběr dat v DCIx MES

Sběr dat je možné rozdělit na dvě základní skupiny – automatický sběr dat ze strojů a manuální sběr dat od pracovníků. Tyto skupiny se vzájemně prolínají a doplňují. Stroje poskytnou velmi spolehlivá data o počtech výrobků, časech, kdy byl stroj v činnosti, nebo dalších měřitelných technologických veličinách. Pracovník často doplňuje takové údaje, jako jsou typy závad nebo důvody prostojů. Řešení nestandardních stavů je také většinou svěřováno lidem.

DCIx MES se spojuje se stroji různých úrovní vybavenosti. Moderní stroje mívají řídicí systém s datovým rozhraním (Ethernet, sériové sběrnice, USB apod.). U starších strojů se sbírají informace přímo z ovládacího panelu a ze zabudovaných snímačů či relé. Stroje bez možnosti napojení lze dodatečně vybavit spínači a snímači určenými speciálně pro DCIx MES.

Komunikace se systémem DCIx MES

Pracovníci komunikují se systémem DCIx MES prostřednictvím dotykových terminálů. Pracovník se vždy hlásí pod svým účtem (většinou pomocí docházkové karty) a vybírá z nabídky akcí, důvodů atd. Přihlašuje se k práci na operaci. Jestliže se nehlásí přímo na stroj, zadává počty vyrobených a neshodných kusů a důvody přerušení práce nebo se odhlašuje od práce, popř. finálně ukončuje operaci či zakázku. Dotykový terminál je vybaven snímačem čárových kódů nebo čipových karet pro co nejsnadnější a nejrychlejší zadávání dat. Grafické rozhraní pro pracovníka je pro dosažení maximální jednoduchosti obsluhy plně konfigurovatelné. Dotykový terminál tak po přihlášení pracovníka zobrazí pouze jemu příslušnou nabídku funkcí, navíc odpovídající okamžitému stavu jeho práce. I tento detail vede k maximálnímu zjednodušení a jednoduchost přináší rychlost ovládání. Pracovník snadno a rychle zadá, co potřebuje, a není tak zbytečně zdržován od práce. Jednoduchost ovládání také vede k minimalizaci chyb – čím méně možností má člověk, tím méně chyb může udělat. Rovněž to znamená i rychlé zaškolení pracovníků.

Využití získáných dat

Důležitou částí DCIx MES jsou reportovací nástroje. V rámci pracovních výkazů (reportů) je možné jednak získat okamžitý přehled o skutečném stavu výroby a jednak získaná data analyzovat. Okamžitý přehled může být zobrazován nejen pomocí tabulkových výkazů, ale je možné jej i on-line graficky prezentovat, např. na velkoplošné obrazovce s grafickým znázorněním pracujících strojů či pracovníků a údaji o tom, jaký je stav plně­ní plánu, co je a co není splněno atd. Reporty pracovníka, stroje, dílu nebo zakázky lze využít pro pozdější analýzy. To umožní odhalit problémová místa ve výrobním procesu a následně problémy odstranit. Také lze snadno vysledovat, jak a zda byly přínosné jednotlivé změny ve výrobním procesu. A to je právě hlavní přínos DCIx MES – umožnit efektivní řízení výroby.

Výhody DCIx MES

Zásadní výhodou DCIx MES je úzké propojení se systémem DCIx WMS pro řízení skladů, čímž zákazník získává kompletní přehled o aktuálním stavu výroby, rozpracovanosti, umístění zásob u strojů ve výrobě nebo v pozicích ve skladech. Samozřejmostí je propojení s ostatními informačními systémy výrobní firmy. 

Václav Zajíček, konzultant, Aimtec

Obr. 1. Schéma DCIx MES