Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dataman 8000 – nová řada ručních čteček čárových a maticových kódů

Ruční čtečky řady Dataman 8000 firmy Cognex jsou vybaveny sen­zorem obrazu s velkým rozlišením (1 280 × 1 024 bodů). Jde o prv­ní ruční čtečky opatřené tzv. tekutými čočkami – na tekutinu uvnitř čočky působí elektrický náboj, a tím dochází k řízené deformaci po­vrchu čočky. Rychlé změny ohniskové vzdálenosti, a tudíž i automa­tické zaostření nebo změny přiblížení (zoomu) jsou řízeny elektronic­ky, bez jakýchkoliv me­chanických pohyblivých dílů. Velmi rychlé změ­ny ohniskové vzdálenosti řízené procesorem dovo­lují číst ve vzdálenostech 0 až 250 mm. Je možné číst maticové (2D) kódy ve velkém detailu střída­vě s dlouhými čárový­mi kódy ze vzdálenosti. Díky snadno vyměnitel­ným modulům rozhraní RS-232, USB a Ethernet lze přístroj přizpů­sobit podmínkám použití nebo ho také dodatečně vybavit. Pro bezdrá­tovou komunikaci je určeno rozhraní Bluetooth. Algoritmy pro čtení čárových (1D) i maticových (2D) kódů jsou velmi přesné a rychlé. Patentovaný systém čtení 1DMax® umožňuje číst i čárové kódy do­sud nečitelné, málo kontrastní, poškozené, zlomené nebo perspektivně zkreslené, a to v jakékoliv poloze a směru i v nepříznivých světelných podmínkách. Čtečka typu 8500 je vybavena osvětlením UltraLight®. Uživatel má k dispozici tři typy osvětlení: osvětlení k pozorování v tmavém poli je vhodné pro čtení bodových nebo laserových mati­cových kódů DPM (Direct Part Mark). Postranní osvětlení světlého pole a difuzní osvětlení umožňují spolehlivě číst kódy na zakřiveném a velmi reflexním povrchu.
 
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, e-mail: support@cognex.cz