Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Databáze aplikací

Databáze aplikací

Společnost Schneider Electric v rámci svého globálního přístupu k automatizaci diskrétních, dávkových i spojitých výrob vytvořila pro všechny zájemce o její inteligentní řešení internetovou aplikaci, v níž všichni uživatelé naleznou veškeré informace potřebné pro vytvoření vlastního řešení řízení průmyslových procesů a strojů.

Připravená internetová aplikace má podobu databáze a je určena k získání přehledu o možnostech využití nabídky prvků průmyslové automatizace společnosti Schneider Electric v rámci vývoje a realizace vlastních řešení řízení (obr. 1). Její struktura a koncepce byly vytvořeny tak, aby všichni zájemci o řešení od firmy Schneider nalezli pokud možno nejjednodušeji co nejvíce užitečných informací a potřebných pomůcek. Proto jsou všechny připravené informace rozděleny do tří sekcí podle svého zaměření, a to na:

  • řešení řízení procesů v průmyslu a infrastruktuře,

  • řešení pro řízení strojů, v rámci nichž byla použita koncepce tzv. vzorových aplikací řízení,

  • prezentaci referencí, v rámci kterých uživatel získá informace o práci aplikačních specialistů firmy Schneider a o jejich důmyslných a „na klíč“ připravených řešeních.

Obr. 1.

Obr. 1. Úvodní strana internetové databáze aplikací Schneider Electric

Ze všech připravených informací obsažených v databázi aplikací je vhodné na tomto místě zmínit především vzorové aplikace řízení, které jsou použity jako základ sekce věnované řízení strojů. Vzorové aplikace řízení jsou totiž založeny na plně ověřených, zcela potvrzených a kompletně zdokumentovaných základních architekturách řízení. Jejich velkou výhodou je, že nabízejí řešení vždy pro několik typů strojů a zařízení, a to ohledně řízení průmyslových procesů a strojů i ohledně infrastruktury a systémů řízení budov. Šířka a variabilita jejich použití jsou zajištěny díky koncepci založené nejen na klasickém paralelním propojení jednotlivých komponent a příslušného řídicího systému, ale také na třech typech standardizovaných sériových sběrnic, kterými jsou CANopen, AS-Interface a Modbus TCP/IP. Tím je zaručen výkon, otevřenost a součinnost všech realizovaných řešení. Použitím vzorových aplikací řízení jako základu pro vytvoření vlastního řešení je zajištěn soubor výhod v podobě jistoty výběru správného řešení, snadné realizace a s tím spojené úspory času a také splnění téměř všech individuálních požadavků na automatizaci každého stroje.

Úplný přehled o všech informacích obsažených v databázi aplikací získají zájemci na stránkách www.extranet.schneider-electric.cz v oddílu věnovaném automatizaci a řízení.

Ing. Martin Chromec,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Zákaznické centrum: tel.: 382 766 333
e-mail: info@cz.schneider-electric.com
http://www.schneider-electric.cz