Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Data musí být stále k dispozici

Akciová společnost Nová Mosilana je největším výrobním závodem italského koncernu Marzotto Group a největším výrobcem vlněných tkanin v Evropě. Firma navazuje na tradice textilní výroby v Brně, která nyní dosahuje světového významu. Vlněné tkaniny nejvyšší světové kvality z Nové Mosilany mají výborný zvuk ve světě módy a odebírají je špičky módního odvětví, jako jsou Versace, Armani nebo Hugo Boss. Pro brněnský region je Nová Mosilana jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů.

Jakožto výrobní podnik generuje Nová Mosilana velké množství provozních dat, která musí být stále k dispozici. Přestože ostrá výrobní data včetně systému ERP jsou uložena a spravována mateřskou firmou v Itálii, administrativní data a soubory jsou vesměs uloženy lokálně a jejich výpadek by sice neznamenal okamžité zastavení výroby a fatální ztráty, ale následky by byly i tak nepříjemné a zkomplikovaly by fungování firmy.

Dříve v Nové Mosilaně používali zálohování dat na páskové paměti, což byla varianta značně nekomfortní, protože vyžadovala častou výměnu pásek a jejich uskladňování a obnova dat byla komplikovaná. Hledalo se nové řešení a po pečlivém výběru byl zvolen software Acronis. V první fázi bylo implementováno řešení on-premise Acronis Backup pro lokální zálohování a za rok k němu přibylo zálohování do cloudu. S pomocí Acronis Backup se zálohuje celá datová infrastruktura společnosti uložená na přibližně 60 virtuálních strojích VMware. 

Pravidlo 3-2-1 v praxi

Společnost má nyní zálohovací řešení, z něhož jedna část, on-premise Acronis Backup, slouží pro lokální zálohování na dvou úložištích v podniku a druhá zajišťuje zálohování do cloudového úložiště Acronis. Firma tak má data ve třech kopiích na dvou médiích, z toho jedna záloha je zcela mimo firmu. Toto pravidlo, známé jako 3-2-1, zvyšuje odolnost zálohování proti jakýmkoliv katastrofám. Řešení implementovala společnost Aconte, partner firmy Acronis v České republice, a nadále je spravuje formou outsourcingu.

Acronis Backup ve verzi 12.5 je rychlé a jednoduše použitelné zálohovací řešení všech podnikových dat, ať už jsou umístěna v místních počítačích, ve vzdálených systémech, v soukromých nebo veřejných cloudech, anebo na mobilních zařízeních. S ochranou proti ransomwaru, vylepšenou validací záloh a s blockchainovou autentizací záloh prostřednictvím Acronis Notary je Acronis Backup 12.5 také tím nejspolehlivějším řešením na trhu. Ve své cloudové verzi Acronis Backup Cloud nabízí bezpečné úložiště dat mimo firmu a zajišťuje obchodní kontinuitu pro případ ztráty klíčových dat a záloh na lokálních úložištích, ať již v důsledku havárie, či útoků zvenčí. 

Přínosy

Řešení Acronis přineslo zjednodušení a zautomatizování zálohovacích procesů tak, že nevyžaduje žádné zásahy a funguje naprosto spolehlivě. Není-li třeba něco obnovovat, zákazník o řešení Acronis v podstatě neví. Řešení rovněž poskytuje garanci rychlejší obnovy dat v porovnání s obnovou z dříve používaných páskových médií. Uložení podnikových dat na dvou místech, fyzicky ve firmě a v cloudu, poskytuje Nové Mosilaně jistotu, že i v případě nejhorší myslitelné havárie bude mít vždy alespoň jednu kopii dat k dispozici.

Také pro administrátora řešení, společnost Aconte, je řešení Acronis Backup výhodné, protože umožňuje rychlou a efektivní správu, a to především v běžném provozu, kdy se nejčastěji řeší náhodná smazání dat uživateli a podobné provozní události.

„Jako úspěšná mezinárodní společnost musíme dbát na svou reputaci ve velmi konkurenčním módním průmyslu mimo jiné i tím, že dokážeme svým zákazníkům garantovat požadovanou kvalitu a dodací termíny. Jakékoliv výpadky či nedostupnost systémů jsou pro nás nepřijatelné, a snažíme se proto maximálním způsobem zajistit ochranu našich dat. Zálohovací řešení Acronis Backup je klíčovým prvkem této ochrany a díky němu máme jistotu, že svá data neztratíme a že jejich případná obnova ze zálohy je rychlá a spolehlivá,“ řekl Radim Machálek, IT manager ze společnosti Nová Mosilana. 

(Acronis)

Obr. 1. Areál firmy Nová Mosilana v Brně-Černovicích

Obr. 2. Stroj na čištění vlny

Obr. 3. Předpřádací stroj