Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Data jsou surovinou 21. století

Data jsou surovinou 21. století – to jsou první slova z prezentace společnosti LAPP na odborné akci, kterou uspořádala ve spolupráci s institutem řídicí techniky ve strojírenství Univerzity Stuttgart ve dnech 27. a 28. června 2018.

Představené informace a zkušenosti byly nesmírně zajímavé a podnětné. Firma jako jeden z nejvýznamnějších výrobců kabelů nejen pro elektrická vedení, ale i pro datové přenosy přebírá zodpovědnost za kvalitu přenášené informace z mnoha datových zdrojů a od mnoha uživatelů v průmyslovém podniku: od jednotlivých strojů přes řídicí a regulační techniku, systémy třetí úrovně – MES, až po podnikové informační systémy.

Síla kvalitních „drátových“ komunikací oproti WLAN je především ve stabilitě spojení a minimálních komunikačních prodlevách, které jsou ve světě řízení v reálném čase velmi významné. A bezpečnost komunikací se také jednodušeji zajišťuje u přesně definovaných propojení a konečného počtu zařízení. Ovšem ani škála produktů pro bezdrátové spojení není malá a omezená. Společnost Lapp je schopna navrhnout efektivní a bezpečnou komunikaci ve všech odvětvích průmyslu, včetně těch nejnáročnějších.

Za samostatnou zmínku stojí spolupráce s Univerzitou Stuttgart. Nejenže její laboratoř řízení strojů je vybavena především technikou Lapp, ale je důsledně dbáno na efektivní týmovou spolupráci budoucích strojních inženýrů a informatiků. Již základní cvičení jsou navrhována tak, aby byla nutná spolupráce studentů různých oborů při vypracovávání návrhu řešení řízení robotů, při optimalizaci výrobních linek nebo při navrhování strojů a zařízení. Byla prezentována snaha o to, aby se znalost informatiků, která se skládá z 90 % informatiky a automatizace a z 10 % strojírenství, v budoucnu změnila přibližně na poměr 60 : 40. Stejný požadavek je kladen na studenty strojírenství, jen v opačném poměru.

A nešlo pouze o prezentace v konferenčním sále. Dopoledne následujícího dne bylo věnováno prohlídce institutu řídicí techniky Univerzity Stuttgart, kde bylo možné prohlédnout si laboratoře pro týmovou výuku studentů a rovněž se seznámit s konkrétními vývojovými úkoly jak od státních institucí, tak od průmyslových společností. K vidění byly stroje pro technologii 3D tisku, strojírenské roboty a linky i specia­lizované projekty související s užitím umělé inteligence, především neuronových sítí, v úlohách nejrůznějšího charakteru.

O výhodách spolupráce s akademickými pracovišti hovoří výsledky společnosti Lapp a jejich dlouhodobé postavení mezi předními výrobci kabelů pro všechny druhy použití. 

Radim Adam

Obr. 1. Průmyslová komunikace s kabely Lapp