Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Darwin – spojovací článek mezi spínací a automatizační technikou

Darwin – spojovací článek mezi spínací a automatizační technikou

Na veletrhu SPS/IPC/Drives 2006, který se konal loni 28. až 30. listopadu v německém Norimberku, představila společnost Moeller novou koncepci automatizační techniky nazvanou Darwin. Koncepce dostala své jméno po významném přírodovědci Charlesi Darwinovi, tvůrci jedné z prvních obecně přijímaných evolučních teorií a zakladateli evoluční biologie.

Evoluce znamená postupný, průběžný vývoj. Jaký průběžný vývoj měli na mysli tvůrci koncepce Darwin, nejlépe ukazuje obr. 1.

Poznamenejme na úvod, že v případě koncepce Darwin jde především o automatizaci strojní výroby, ať už o automatizaci jednotlivých strojů, nebo ucelených výrobních a montážních linek, a to v různých odvětvích průmyslové výroby: ve strojírenství, výrobě spotřební elektroniky, zpracování plastů, obalovém průmyslu atd.

Obr. 1.

Obr. 1. Postupný vývoj architektury řídicích systémů strojní výroby

Na zmíněném obr. 1 zcela vlevo je architektura řídicího systému používaná v tomto oboru minulosti. Každý snímač, spínač a akční člen byly připojeny k programovatelnému automatu (PLC) vlastním kabelem. Zvláště u složitějších řízených celků tento postup vedl k velkým rozváděčovým skříním a značně složité kabeláži. Při zapojování mohla snadno vzniknout chyba, která se obtížně hledala.

Na následujícím obrázku je schéma modernější architektury, jež se používá v současné době. Uplatňují se zde decentralizované moduly vstupů a výstupů (I/O), které jsou připojeny prostřednictvím vhodné sběrnice (fialová barva na obrázku evokuje Profibus, ovšem výběr je podstatně širší) k hlavnímu řídicímu PLC. Distribuované moduly I/O mohou též vykonávat určité řídicí funkce. Řídicí systém je tak decentralizován v rámci celého stroje nebo výrobní linky. Výsledkem je větší počet menších rozváděčů a jednodušší kabeláž. Ve srovnání s předchozí verzí mají řídicí systémy s touto architekturou větší spolehlivost, jednodušeji se uvádějí do provozu a lépe se v nich hledají případné chyby zapojení nebo závady.

Třetí obrázek zleva představuje architekturu využívající Easy Connect SmartWire, propojovací systém umožňující připojit spouštěče a stykače elektromotorů k PLC. Propojení Easy Connect SmartWire je na obrázku znázorněno zeleně. Komponenty s propojením SmartWire již jsou dostupné na trhu a česká odborná veřejnost se s nimi mohla seznámit např. na letošním veletrhu Amper 2007 a rovněž v březnovém čísle časopisu Automa (str. 76). SmartWire je základem koncepce Darwin. Cílem je, aby do konce roku 2007 byla většina spínacích komponent od společnosti Moeller určených pro průmyslovou automatizaci vybavena možností komunikovat s PLC prostřednictvím SmartWire.

Evoluce ovšem pokračuje: na obrázku zcela vpravo, s logem koncepce Darwin při horním okraji, je architektura budoucích řídicích systémů: na rozdíl od předchozí architektury, využívající koncepci Darwin jen z části, tato architektura odpovídá koncepci Darwin již plně – všechna propojení jsou zde nahrazena sběrnicí Easy Connect. Hlavní předností sběrnice Easy Connect, v překladu „jednoduché propojení“, je skutečnost, že jednotlivé komponenty opravdu stačí jen propojit, a není třeba je dodatečně konfigurovat – fungují okamžitě po zapojení kabelů. Společnost Moeller plánuje postupné uvedení tohoto inteligentního komunikačního systému na trh v průběhu roku 2008.

Obr. 2.

Obr. 2. Sortiment výrobků pro průmyslovou automatizaci, nově rozdělený mezi společnosti Moller a Micro Inovation

Inovace v oblasti průmyslové automatizace naznačují, že tento obor byl a je pro společnost Moeller jedním z klíčových. Dr. Martin U. Schefter, výkonný ředitel Moeller Holding GmbH, zodpovědný za obchodní segment ovládací a řídicí techniky a automatizace, k tomu řekl: „V budoucnu se s výrobky navrženými podle koncepce Darwin ještě intenzivněji soustředíme na trh s komponentami pro řešení jednodušších a středně rozsáhlých úloh. Rozsáhlejší inženýrské projekty nejsou a nebudou součástí našich obchodních aktivit.“

To ovšem neznamená, že by s komponentami od společnosti Moeller nebylo možné realizovat i rozsáhlé projekty automatizace diskrétních (strojních) i kontinuálních procesů. Na základě nedávno uzavřeného partnerství se švýcarskou firmou Micro Innovation, kterou Moeller v současné době z 50 % vlastní, budou dále pod hlavičkou Moeller vyvíjeny např. výkonné panelové počítače s dotykovým displejem, komponenty HMI a PLC založené na PC a jednotky distribuovaných I/O z řady XION (obr. 2).

Význam a jedinečnost koncepce Darwin spočívají především v tom, že je jednoduchým a snadno použitelným spojovacím článkem mezi konvenčními spínacími prvky silových obvodů a automatizačními zařízeními. Díky této koncepci není nutná složitá kabeláž a zjednodušuje se montáž i údržba zařízení. Naproti tomu je třeba konstatovat i určitá omezení, především to, že jde o koncepci určenou výhradně pro pasivní komponenty společnosti Moeller. Uživatelé, kteří se budou rozhodovat mezi využitím koncepce Darwin a např. univerzálního, na výrobci nezávislého systému se sběrnicí AS-Interface, ovšem budou jistě brát v úvahu i další hlediska, včetně např. cenových.

Petr Bartošík