Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Další novinky v sortimentu kalibrátorů Druck

Automa 2/2000

Marek Minařík,
Ing. Vladimír Bärtl,
Houdek s. r. o.

Firma HOUDEK s. r. o. – Státní metrologické středisko na veletrhu Pragoregula

Obr. 1.

Firma HOUDEK s. r. o. – Státní metrologické středisko pro ověřování nádrží a výhradní zástupce firmy Saab Tank Control přichází v novém roce s mnoha novinkami. Firma SAAB opět získala jedno významné prvenství v oblasti měření hladin – stala se prvním výrobcem radarových hladinoměrů všech tříd přesnosti. Vyrábí levný Saab LoopRadar pro jednoduché aplikace, výkonný Saab TankRadar PRO pro vysoce náročné procesní podmínky a fakturační Saab TankRadar REX pro skladovací tanky, včetně nádrží na LPG. Nyní můžeme zákazníkům nabídnout skutečně komplexní řešení „ušité na míru“, od kalibrací nádrží laserem, přes měření výšky hladin až po český software TankMonitor (schválený ČMI). Dále se můžeme se zákazníky podělit o nové zkušenosti s radarovým měřením problematických produktů, jako jsou sypké látky, asfalt, uhlí, kaly v čističkách odpadních vod atd. V neposlední řadě nabízíme celou škálu přístrojů pro detekci rozhraní ropných látek a vody (AGAR, LABKO, CIL, WSD ll) a cenově dostupné hladinoměry pro čerpací stanice (včetně LPG) LABKO ILS 2000.

Saab TankRadar REX
Tento nový přístroj měří polohu hladiny v reálném čase s přesností ±0,5 mm. Dokáže nahradit mechanické hladinoměry a může být plně integrován do stávajících systémů. To zákazníkům umožňuje modernizovat jejich hladinoměrné systémy s ohledem na investiční plány postupně krok za krokem. Saab TankRadar REX je flexibilní snímač se vstupy pro teplotní a tlaková čidla přímo do radaru. Ve srovnání se svým předchůdcem, dosud nejpopulárnějším a nejužívanějším radarovým fakturačním měřidlem ve světě (přibližně 40 000 aplikací) Saab TankRadar L/2, má Saab TankRadar REX ještě zlepšený výkon procesoru, a může tak realizovat celou řadou nových softwarových funkcí. Je možné jej přímo připojit na komunikační linky přístrojů Enraf, L&J a Varec.

Mnoho uživatelů má výrazný zájem nahradit některé ze svých starých mechanických systémů měření hladiny novými, moderními přístroji. Pro někoho však bývají plovákové systémy a servosystémy příčinou vyšších nákladů na údržbu. Naproti tomu popisovaný snímač REX se bude v systému chovat jako jeden z mnoha přístrojů sítě, navíc se všemi výhodami nejmodernějšího bezkontaktního radarového měření. Přístroj má dva analogové vstupy s osmnáctibitovým A/D převodníkem. Jeden z těchto vstupů je kompatibilní s protokolem HART. Jeho prostřednictvím mohou být napojeny až tři zařízení SMART™ vybavená tímto protokolem, např. tlakové senzory pro zjištění hustoty a výpočet hmotnosti nebo nový Saab LoopRadar. Přímo do přístroje je možné připojit až šest teplotních čidel Pt 100.

Obr. 2.

Saab TankRadar PRO
Spolupráce švédských vývojových pracovníků firmy SAAB a japonských vědců z firmy TOKIMEC se osvědčila již při konstrukci populárního hladinoměru Saab TankRadar PRO, určeného pro zpracování informací z procesních zásobníků. Tento typ nádrží je zpravidla osazen míchadly, topnými hady a dalšími technologickými konstrukcemi. Změny extrémních teplot a tlaků činí však spolehlivé měření hladiny pro běžné přístroje obtížným. Od roku 1997, kdy byl Saab TankRadar PRO představen, si získal velkou oblibu díky vlastnostem, které umožňují zmíněné negativní vlivy prostředí spolehlivě eliminovat. S ohledem na skutečnost, že tento přístroj je na trhu pouhé dva roky a od té doby již zaujal 25 % odpovídajícího tržního segmentu (údaj z roku 1999), je zcela oprávněné hovořit o jeho mimořádných kvalitách. Na nedávné konferenci firmy Saab Tank Control byly připomenuty tisíce uskutečněných aplikací při měření hladin v zásobnících, které byly dříve jen těžko realizovatelné. Mimo jiné jde např. o zásobníky s LPG, vápnem, s médiem o teplotě nad 350 °C nebo tlakem až do 55 bar.

Cenová bomba ve světě radarových hladinoměrů – Saab LoopRadar
Dalším výjimečným počinem švédsko-japonského týmu je nový Saab LoopRadar, napájený z proudové smyčky. Je-li požadováno napájet radar z proudové smyčky a zásobník je jednoduchý, tj. bez komplikovaných vnitřních konstrukcí, je jedinečným řešením použít přístroj Saab LoopRadar. Tento přístroj využívá bezkontaktní metodu měření hladiny MIR, která zajišťuje jeho provoz bez nároků na údržbu. Díky velmi vysoké vzorkovací frekvenci (2 MHz) dosahuje radar nejvyšší přesnosti v této třídě hladinoměrů, ±10 mm. Přístroj umožňuje i komunikaci pomocí protokolu HART. Zabudovaný displej LCD a možnost přístroj konfigurovat pomocí tlačítek redukují náklady na komunikátory, modemy a software. Výsledkem je vysoce konkurence schopné řešení spolehlivého měření hladiny, které navíc šetří náklady na provoz a údržbu a je více než rovnocennou náhradou jiných technologií (ultrazvuk, diferenční tlak, kapacitní sondy, plovákové systémy apod.).

Pro stovky uživatelů, kteří nepotřebují extrémní přesnost systémů Saab TankRadar REX a Saab TankRadar L/2 či procesní výkonnost systému Saab TankRadar PRO, je určen nový přístroj Saab LoopRadar – kvalita SAAB za přijatelnou cenu.

Saab Tank Control: aktuálně ze světa

Největší petrochemický komplex ve východní Evropě si zvolil systém měření hladiny Saab
V rafinerii Jedlicze, patřící polskému petrochemickému koncernu PLOCK, bylo instalováno 71 radarových hladinoměrů Saab TankRadar. Objednávka instalace zahrnovala i nový interface Saab TankMaster s technologií OPC. Tento interface významně uspoří náklady na uživatelské přizpůsobení softwaru, protože společně s operačním systémem Windows tvoří jednotný standard celého automatizačního systému. Pomocí sítě Internet nebo Intranet mohou být z jednotlivých nádrží přenášeny aktuální informace o hladině, teplotě, objemu, hmotnosti a hustotě.

Obr. 3.

Saab TankRadar na terminálu Van Ommeren v Brazílii
Firma Van Ommeren si pro svůj terminál v městě Santos v Brazílii objednala systém měření hladiny Saab TankRadar pro 55 nádrží. Systém umožnil, aby terminál splnil vysoké požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Součástí této dodávky byl stejně jako v předchozím případě i interface TankMaster.

Firma Van Ommeren je zákazníkem Saab Tank Control již mnoho let. Letos v květnu podepsaly obě firmy dohodu o dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráci. V terminálech Van Ommeren v Austrálii, Brazílii, Číně, Německu, Mexiku, Švédsku, Spojených arabských emirátech a Velké Británii pracuje přibližně 230 radarových hladinoměrů. Smlouva předpokládá dodávku dalších 150 kusů pro terminál v Hamburku.

Měření hladiny v nádobě zhášecího zařízení polního hořáku Flare v Preem Refinery ve Švédsku
Měření hladiny v nádobě zhášecího zařízení polního hořáku je jedno z měření, která jsou velmi důležitá pro bezpečnost provozu ropné rafinerie a omezení jejího nepříznivého vlivu na životní prostředí. Bezpečnostní nádoba zhášecího zařízení je umístěna mezi prostředím procesu rafinace a polním hořákem (fakulí). Vznikne-li při rafinaci ropy jakákoliv závada, unikají do této nádoby otevřeným bezpečnostním ventilem plyny nebo kapaliny z rafinačního procesu.

V rafinerii Preem Refinery v Gothenburgu ve Švédsku se rozhodli nahradit starý mechanický hladinoměr radarovým hladinoměrem Saab TankRadar PRO.

Je velmi důležité, aby měření hladiny bylo naprosto spolehlivé, protože výstup z hladinoměru Saab TankRadar PRO je přímo napojen i na bezpečnostní havarijní systém. Údaj o hladině produktů v nádobě je důležitý také pro možnost omezit množství uhlovodíků unikajících do ovzduší. Švédské předpisy jsou v tomto směru obzvlášť přísné.

Obsah pevných látek a velké rozdíly v hustotě obsahu nádoby způsobují, že měření hladiny je velmi obtížné. Před instalací hladinoměru Saab TankRadar PRO se hladina měřila mechanicky ve stavoznaku vně tanku. Stavoznak se však zanášel solemi a produkty koroze a musel se velmi často čistit. Roger Löfgren, inženýr firmy Preem Refinery, k přínosům hladinoměru Saab řekl: „Zvýšili jsme spolehlivost měření a ušetřili peníze, protože nový hladinoměr nevyžaduje žádnou údržbu.“ Další výhodou je, že radarové měření není závislé na hustotě média. Starý systém měření vykazoval chybu až 500 mm, protože nebylo možné zajistit stejnou hustotu média v tanku jako ve stavoznaku.

HOUDEK spol. s r. o.
Ještědská 85
460 08 Liberec
tel.: 048/485 980, 485 206, 515 08 50
e-mail: info@houdek.lbc.cz
web: www.cz-firmy.cz/houdek